Fanshop
Fanshop

JORIEN VAN DEN HERIK GEEFT OPNIEUW UITLEG

Naar aanleiding van de in de media besproken financiële perikelen, de commotie onder de supporters en de gebeurtenissen tijdens het Feyenoord Supporters Platform reageerde Jorien Van den Herik, president-commissaris van Feyenoord Rotterdam NV, donderdag in het AD in een open brief. Deze brief is nu ook op deze site online te lezen. Klik daarvoor op meer.

Ik heb in die vijftien jaar heel vaak met groepen supporters gesproken en iedereen weet dat iedereen welkom is. Dat is nu ook het geval. Ik heb de directie ook nu gevraagd beheersbare groepen te maken en ik zal de zaken opnieuw uitleggen.

Ik heb daar nooit bezwaar tegen gemaakt. Nu ook niet. Men moet natuurlijk ook begrijpen dat één tegen tweehonderd geen verhouding is. Zeker niet in een emotionele sfeer. Bij zware discussies hoef je niets uit de weg te gaan, en dat doe ik ook, maar het moet geen spraakverwarring worden.

Het allerbelangrijkste is dat er ook naar een uitleg geluisterd kan worden, vooral als het gaat om alle zaken die bij besluiten een rol hebben gespeeld. Als men mij verwijt dat ik in een vorige bijeenkomst gezegd heb dat wij schuldenvrij waren, zou het best eens kunnen zijn dat ik – die vanuit de cijfers beredeneerd – geprobeerd heb te zeggen dat we in balans waren.
Naast de schuldenpositie stonden de vorderingen en de waarden die de spelers vertegenwoordigen.

Van schuld spreek je als je geen vorderingen en geen bezit hebt. Wij hadden ze wel en dat wordt in alle commotie nu volkomen over het hoofd gezien.
En natuurlijk zal ik de laatste zijn die zegt dat we niet heel veel hebben moeten lijden. Het gemis van de CL is de zwaarste factor. Ik kan de goals er als voorzitter van de Raad van Commissarissen niet zelf inschieten. Ik ben ook geen trainer en geen scout. Maar men moet ook de goede tijden niet vergeten bij het oordeel over mensen.

Spelers als Van Gastel, Bosvelt, Ono, Konterman, Dudek, Kuyt, de broers Kalou en Van Wonderen konden goedkoop worden gekocht en zij gingen zich manifesteren. Toen hadden we het makkelijker. Maar nog altijd zonder CL. De laatste jaren zit het tegen en heb ik me juist – vanuit een achtergrondpositie - uit de naad gelopen om uit transfers te halen wat er voor de club in zit.

De directie heeft op aangegeven van de Raad van Commissarissen drastisch gesaneerd, waarmee de zaak financieel weer volkomen op orde is. Je hebt alleen nu een andere balans: geen schulden en na aftrek van Kuyt en Kalou minder bezittingen. Maar die bezittingen die er zijn, zijn nog altijd door experts bepaald heel veel waard.

Ik vind het overigens formeel niet juist om over het gevoerde beleid met geledingen binnen Feyenoord te praten. Dat is aan de directie want die is daar verantwoordelijk voor. Als de Raad van Commissarissen opmerkingen heeft over het gevoerde of te voeren beleid, laat zij dat de directie en dus niet anderen weten. Die opmerkingen zijn in het verleden meerdere malen geplaatst vooral over het principe dat er altijd aan het seizoen moet worden begonnen met een minstens sluitende begroting. In de jaren dat ik zelf beleid heb uitgevoerd en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken kon worden gehouden, is van dat principe ook nooit afgeweken.

Toen wij nog een stichtingsvorm hadden lag de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken bij het management. Met de overgang naar een N.V. structuur werd dat de directie.

De fiattering van een benoeming van management of directieleden ligt inderdaad bij de Raad van Commissarissen. Maar dat gebeurt altijd in overleg en veelal op voorspraak van de directie want die moeten er tenslotte mee samen werken. Met nadruk was dat het geval met de aanstelling van Ruud Gullit en Mark Wotte die unaniem door de dagelijkse leiding werden voorgesteld.
In zo’n situatie past het, mits er geen zwaarwegende argumenten zijn, om als Raad van Commissarissen die voordracht over te nemen. Zo is het ook altijd gegaan. De laatste aanstelling waar ik zelf bij betrokken was is die van Bert van Marwijk geweest.

Er wordt mij veel aangerekend en ik loop daar niet voor weg omdat ik vind dat een directie zich altijd gesteund moet voelen. Het is onze verantwoordelijkheid als Raad van Commissarissen om een directie aan te stellen die dat vertrouwen verdient. Met directieleden die dat niet verdienen, verbreek je de arbeidsverhouding of je laat ze gaan.

Maar het gaat mij te ver om mij verantwoordelijk te houden voor de dagelijkse gang van zaken. Dan moet je er, zeker in een voetbalbedrijf, dagelijks zijn en 60 of 70 uur in de week aan de club kunnen besteden. Ik heb dat met alle liefde en inzet in de jaren ’90 gedaan, maar de laatste jaren heb ik daar de tijd niet meer voor en vind ik ook dat de club niet teveel afhankelijk van mij moet zijn.

Daar, omdat ik eigenlijk voorzitter en algemeen directeur was, werd in het verleden terecht kritiek op geuit en vandaar alle veranderingen in dagelijkse leiding en structuur. Het is daarom ook onzin om te stellen en eigenlijk te betichten dat ik alles voor het zeggen zou hebben.

Ik heb ook geen golden share. Die heeft wel een stichting die de aandelen beheert en waakt over de Feyenoord-cultuur en waarbij de licentie is ondergebracht. Dit alles om te voorkomen dat iemand die aandelen zou verwerven, de club ook zou kunnen verkopen. De Raad van Commissarissen vormt het Stichtingsbestuur, maar evenals in de Raad van Commissarissen worden ook daar besluiten bij meerderheid van stemmen genomen.

Na alle winstgevende jaren, werd er in het seizoen 2003-2004 een fors verlies – 10,6 miljoen geleden waardoor onze vermogenspositie, weliswaar nog positief, werd aangetast. De Raad van Commissarissen heeft natuurlijk op de gevaren daarvan gewezen. Maar toen in het seizoen 2004-2005 bleek dat het verlies weliswaar met de helft was teruggebracht, maar dat de vermogenspositie negatief was geworden, heeft de Raad van Commissarissen gesteld dat er een forse koerswijziging in de besluitvorming moest worden aangebracht.

De komst van Wim Jansen maakte deel uit van die koerswijziging. De momenten van aankoop en verkoop kunnen echter niet altijd synchroon lopen en er werd tevens afgelopen seizoen getracht mede door het behouden van Kuyt en Kalou deelname aan de Champions League af te dwingen. Het resultaat was echter zeer teleurstellend. Niet alleen sportief, maar bovenal financieel omdat regelmatige deelname aan de Champions League of lang meedoen in de UEFA Cup de inkomsten brengen die de club nodig heeft.

Verantwoorde bedrijfsvoering louter op basis van inkomsten uit de Nederlandse competitie en de KNVB beker is vrijwel onmogelijk en leidt in het meest gunstige geval tot een sluitende begroting zonder ruimte voor enige investering.

De Raad van Commissarissen heeft de begroting nog niet kunnen goedkeuren omdat dit eigenlijk pas definitief kan na het sluiten van de transferperiode. Het uitgangspunt is onveranderd dat er een sluitende begroting moet worden ingediend.

Maar er is ook begrip voor een kleine afwijking daarin, omdat verkopen niet altijd te realiseren zijn. Zeker met het vertrouwen dat bestaat in de huidige directievoering en het door de Raad van Commissarissen goedgekeurde plan van aanpak, wordt dat geen groot bezwaar geacht. Niet in het minst gesteund door een aanmerkelijk verbeterde vermogenspositie. Dat de licentie-commissie voor dit jaar meekijkt, terwijl dit op basis van de huidige cijfers niet meer nodig was geweest, vind ik op dit moment een extra zekerheid.

 

Jorien Van den Herik