Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

FEYENOORD WEIGERT MEDEWERKING BUSCOMBIREGELING TILBURG

Zoals het er zich nu naar laat aanzien zal Feyenoord geen medewerking verlenen aan de organisatie van de wedstrijd Willem II-Feyenoord op zondag 12 november aanstaande. Aanleiding daarvoor vormt het besluit van de Gemeente Tilburg om aan Feyenoord-supporters een verplichte buscombiregeling op te leggen. Voor de Rotterdamse club is dat onbegrijpelijk en onacceptabel.

De Gemeente Tilburg voert als belangrijkste argument aan dat niet alle Feyenoord-supporters tijdens de editie van vorig seizoen op de afgesproken plaatsen hebben geparkeerd. Vorig seizoen gold de afspraak dat Feyenoord-supporters hun auto zouden parkeren op een parkeerplaats achter het bezoekersvak en bij de Fontys Hogeschool. Het merendeel van de supporters gaf hier gehoor aan, maar een aantal supporters parkeerde hun voertuigen in aangrenzende woonwijken. Om parkeeroverlast te voorkomen wilde de Gemeente Tilburg dit nu juist voorkomen.

Feyenoord respecteert het standpunt van de Gemeente Tilburg dat er rond het stadion sprake is van een parkeerprobleem, maar weigert te accepteren dat dit probleem op de Rotterdamse aanhang wordt afgewenteld. Zij vormen immers maar een beperkt deel van het aantal toeschouwers dat de wedstrijd bijwoont en kunnen dus onmogelijk worden aangewezen als de veroorzakers van het parkeerprobleem. Feyenoord beaamt overigens dat niet alle supporters op de aangewezen parkeerplaatsen hebben geparkeerd, maar tot verstoring van de openbare orde en veiligheid heeft dit niet geleid. En juist dit zijn argumenten om aanvullende veiligheidsmaatregelen zoals bijvoorbeeld verplicht combivervoer op te leggen. Feyenoord had juist een versoepeling van de maatregelen verwacht, omdat Willem II-Feyenoord zich al jarenlang in een vrij gemoedelijke sfeer afspeelt.

Een ander argument dat door de Gemeente Tilburg werd genoemd was vorig seizoen de aanwezigheid van zo’n honderd Feyenoord-supporters in het centrum van Tilburg. Hoewel zij zich rustig gedroegen was de aanwezigheid van de groep voor de Tilburgse politie aanleiding hier ME naar toe te sturen. In Tilburg wil men de politie-inzet tot een minimum beperken en wil men voorkomen dat supporters naar het centrum van de stad trekken.

Op een voorstel van Feyenoord om er in de communicatie van alles aan te doen om supporters te bewegen naar de aangewezen parkeerplaatsen te rijden werd door de Gemeente Tilburg negatief gereageerd. Feyenoord zal in een uiterste poging alsnog gaan proberen een acceptabele regeling voor haar supporters te realiseren. Lukt dat niet zal Feyenoord definitief geen medewerking aan de organisatie verlenen. Een en ander zal onder andere tot gevolg hebben dat Feyenoord geen kaarten voor deze wedstrijd zal verkopen.