Fanshop Tegemoetkoming
Fanshop Tegemoetkoming

VAN DEN HERIK: SOLIDAIR MET COMMISSARISSEN

Jorien van den Herik heeft zich vanmiddag na uitkomst van het advies van de Commissie Kerkum solidair verklaard met zijn mede commissarissen Sjaak Troost en Willem Scholten. In het advies van de Commissie Kerkum wordt gepleit voor een geleidelijke vervanging van de huidige Raad van Commissarissen. Gerard Kerkum zei op een drukbezochte persconferentie dat Jorien van den Herik wellicht op 11 december aanstaande, tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van Feyenoord, zijn werkzaamheden zal overdragen.

In de nieuwe structuur, die ondermeer moet leiden tot een transparante, slagvaardige en financierbare organisatie, het terugbrengen van Feyenoord in de top van het Nederlandse voetbal en regelmatige deelname aan de Champions League en binnen tien jaar ook aan een nieuw stadion, komen de aandelen van Feyenoord Rotterdam NV in handen van twee stichtingen: de Stichting Continuïteit Feyenoord en de Stichting Administratiekantoor Feyenoord.

Stichting Continuïteit Feyenoord Rotterdam zal door middel van een zogenaamd ‘gouden aandeel’ en prioriteitsaandelen het culturele erfgoed van Feyenoord bewaken. Stichting Administratiekantoor Feyenoord Rotterdam zal aandelen verkrijgen teneinde certificaten van aandelen uit te geven aan mogelijke investeerders en/of andersoortige financiers. Investeerders zullen daarbij nooit in de gelegenheid komen zich te bemoeien met het beleid.

De Commissie Kerkum wil dat de directie ‘het gezicht van Feyenoord’ wordt. Zij bestuurt de vennootschap en is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen, de strategie, het beleid en de resultaten. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De nieuwe Raad van Commissarissen moet beoordelen of een tweehoofdige directie op basis van huidige bezetting en taakverdeling voldoet. De commissie staat een driehoofdige directie voor. Die zou moeten bestaan uit een commercieel directeur, een financieel directeur en een directievoorzitter, die tevens de portefeuille voetbalzaken beheert.

De Raad van Commissarissen houdt in de nieuwe plannen toezicht op de directie en wordt samengesteld uit vijf onafhankelijke en kritische leden. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stichting Continuïteit Feyenoord Rotterdam doet een bindende voordracht voor vier leden waaronder de voorzitter.

Sportclub Feyenoord, met spelende en niet-spelende leden, zal een bindende voordracht doen voor één lid. De Commissie adviseert de Vereniging het lidmaatschap open te stellen voor niet-spelende leden. Hierdoor wordt het voor ‘echte’ supporters mogelijk indirect een lid van de Raad van Commissarissen te benoemen. Er is geen enkele andere Betaald Voetbal Organisatie in Nederland waar dit mogelijk is.

De besturen van de beoogde aandeelhouders Stichting Continuïteit Feyenoord Rotterdam en Stichting Administratiekantoor Feyenoord Rotterdam moeten daarbij zo worden samengesteld dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de besluitvorming in de Algemene Vergadering. Het bestuur van Stichting Continuïteit Feyenoord Rotterdam zal naast de algemene deskundigheid en de maatschappelijke inbedding met name ‘het ware Feyenoord gevoel’ moeten representeren.

De Commissie Kerkum wil dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van het advies. Ook met het oog op de aanstaande transferperiode in januari 2007 moet de Raad van Commissarissen zo worden samengesteld, dat zij de noodzakelijke stappen kan nemen voor het realiseren van de beoogde structuur en organisatie. Vanwege de continuïteit adviseert de Commissie de vervanging van de huidige Commissarissen te spreiden over een periode van enkele maanden, al stelde Gerard Kerkum op de persconferentie dat Jorien van den Herik wellicht tijdens de vergadering van 11 december zijn werkzaamheden zal overdragen. Hans Blankert is door de Commissie voorgedragen als ‘formateur’ van de Raad van Commissarissen.
Aangezien de huidige directie van Feyenoord Rotterdam nu nog niet het gezicht van Feyenoord naar buiten is, adviseert de Commissie voor een overgangsfase van maximaal één jaar een President-commissaris te benoemen met een herkenbaar ‘Feyenoord-gezicht.’ In deze overgangsfase moeten alle maatregelen worden doorgevoerd.

De commissie Kerkum bestaat, naast de naamgever, uit Hans Blankert, Guus de Groot, Jan de Rooij en Eddy Treijtel. De Commissie wordt inhoudelijk ondersteund door Ad Kooimans, die optreedt als secretaris en Gérard Moussault als juridisch adviseur. In de Commissie was plaats ingeruimd voor twee vertegenwoordigers van de supporters. De verenigde supportersgroepen hebben afgezien van het afvaardigen van vertegenwoordigers, wat door de Commissie wordt betreurd.