Fanshop
Fanshop

COMMISSARISSEN EN DIRECTIE FEYENOORD ACCEPTEREN VERTREK VAN DEN HERIK

In de vergadering van Raad van Commissarissen van Feyenoord N.V. is het terugtreden van Jorien van den Herik als President-Commissaris van Feyenoord N.V. geaccepteerd door de nog zittende commissarissen Sjaak Troost en Willem Scholten en de directie. Van den Heriks lange staat van dienst en zijn enorme betrokkenheid bij en inzet voor Feyenoord werden in de vergadering van vandaag benadrukt en buitengewoon gewaardeerd. De commissarissen hebben tevens kennis genomen van het werk van de commissie Kerkum en deze bedankt voor het uitbrengen van het advies inzake de nieuwe structuur van Feyenoord. De commissie is met het volbrengen van haar opdracht vandaag formeel ontbonden.
Ten einde de continuïteit van de club te waarborgen wordt in overeenstemming met één van de adviezen aan Hans Blankert gevraagd om op zo kort mogelijke termijn met een voordracht te komen voor de positie van nieuwe commissarissen, die aansluit bij de profielschets zoals door de commissie Kerkum is geformuleerd. Tot aan de benoeming van de nieuwe commissarissen zullen de huidige commissarissen in het belang van Feyenoord de lopende zaken waarnemen.