Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

KERKUM VOLGT VAN DEN HERIK TIJDELIJK OP, DAARNA KOMT VAN WELL

Gerard Kerkum wordt tijdelijk president-commissaris van Feyenoord Rotterdam. Daarna zal Dick van Well hem opvolgen. Kerkum hoopt nog voor het einde van dit voetbalseizoen de hamer over te dragen. Na vice-president-commissaris zal de Raad van Commissarissen gaan bestaan uit Martin van Pernis, Coert Beerman en Jos van der Vegt. De laatste is de vertegenwoordiger van Sportclub Feyenoord. Dit werd donderdagmiddag bekend gemaakt door Hans Blankers, die door Feyenoord was belast met de formatieopdracht.


De formatie van een nieuwe Raad van Commissarissen is een direct gevolg van het bindend advies zoals uitgebracht op 6 december 2006 door de Commissie Kerkum. In het advies werd een organisatiestructuur voorgesteld die Feyenoord een transparante organisatie maakt die voldoet aan alle eisen van goed bestuur, die beter financierbaar en slagvaardiger is en die herkenbaar is voor hen die Feyenoord een warm hart toedragen. De aandelen van Feyenoord Rotterdam NV komen in handen van twee stichtingen, de Stichting Administratiekantoor Feyenoord en de Stichting Continuïteit Feyenoord. De laatste bewaakt het culturele erfgoed van Feyenoord. De directie wordt ‘het gezicht van Feyenoord.’ Zij bestuurt de vennootschap en is verantwoordelijk voor strategie, beleid en resultaten. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de directie en wordt samengesteld uit vijf leden. Stichting Continuïteit Feyenoord Rotterdam doet een bindende voordracht voor vier leden waaronder de voorzitter. Sportclub Feyenoord zal een bindende voordracht doen voor één lid. De nieuwe Raad van Commissarissen zal na het verrichten van de noodzakelijke formaliteiten door Feyenoord Rotterdam NV in januari 2007 haar activiteiten aanvangen.

Profiel leden nieuwe Raad van Commissarissen

Gerard Kerkum (76) heeft een uitgesproken Feyenoord-gezicht. Hij was speler/aanvoerder van Feyenoord 1 van 1955 tot 1965, van 1982 tot 1988 al voorzitter van Feyenoord, is lid van verdienste van de Sportclub Feyenoord en was ook Commissaris van het Stadion. Kerkum gaf leiding aan de commissie die begin december advies uitbracht over de nieuwe structuur van Feyenoord. Voor zijn pensionering was Kerkum directeur van bouwbedrijf Voormolen.

Dick van Well (58) wordt in de Raad van Commissarissen vice-president-commissaris. Na afloop van het seizoen is hij de beoogde opvolger van Gerard Kerkum als president-commissaris. Van Well is voorzitter van de Raad van Bestuur van bouwconcern Dura Vermeer Groep te Zoetermeer. Van Well is al sinds begin jaren ’60 een zeer betrokken Feyenoord-fan.Martin van Pernis (61)
is voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland. Van Pernis vervult diverse commissariaten en is onder meer lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en plaatsvervangend voorzitter van de werkgeversorganisatie in de metaal en elektroindustrie FME/CWM. Binnen de Raad van Commissarissen gaat Van Pernis zich vooral bezighouden met HRM-beleid.


Coert Beerman MBA (51) is directievoorzitter van Rabobank Rotterdam, een functie die hij eerder bekleedde bij de Rabobank Eindhoven. De in Vlaardingen geboren Beerman is ook commissaris bij de Efteling en lid van de Economic Development Board Rotterdam. In de Raad van Commissarissen zal Beerman de portefeuille financiën gaan beheren.Jos van der Vegt (53)
neemt namens Sportclub Feyenoord zitting in de Raad van Commissarissen. Van der Vegt was van 1991 tot 1996 algemeen directeur van Stadion Feijenoord en is nu algemeen directeur van Ahoy Rotterdam NV. Verder is Van der Vegt voorzitter van de Rotterdam Marathon en lid van de Economic Development Board Rotterdam.