Fanshop
Fanshop

NIEUWE RAAD VAN COMMISSARISSEN BENOEMD

De nieuwe Raad van Commissarissen van Feyenoord Rotterdam N.V. is formeel benoemd en gaat nu aan de slag. Deze week werd de benoeming van president-commissaris Gerard Kerkum, Dick van Well, Coert Beerman, Jos van der Vegt en Martin van Pernis geformaliseerd. Het is de bedoeling dat Gerard Kerkum de functie van President-Commissaris medio 2007 overdraagt aan Dick van Well. Dan zal ook een nieuw lid ter completering van de Raad van Commissarissen worden voorgedragen.
Het bestuur van Stichting Feyenoord bestaande uit Jorien Van den Herik, Sjaak Troost en Willem Scholten is tegelijkertijd afgetreden. Wij willen graag de teruggetreden bestuursleden bedanken voor hun steun en inzet voor Feyenoord.
Inmiddels is een nieuw bestuur benoemd van Stichting Feyenoord; Aad van der Laan en GĂ©rard Moussault. Zij zullen de benodigde statutenwijzigingen doorvoeren Na de afronding van deze taak zal een nieuw stichtingsbestuur benoemd worden, dat uit vijf personen zal bestaan.

De nieuwe Raad van Commissarissen hoopt tevens binnen afzienbare tijd leden voor te dragen voor de nieuw op te richten Stichting Feyenoord Administratiekantoor.

Directie Feyenoord Rotterdam.