Fanshop
Fanshop

ALSNOG BELASTINGAANSLAG OVER 1995 NA UITSPRAAK HOGE RAAD

In een langlopend geschil met betrekking tot al dan niet verschuldigde loonbelasting bij de overgang van Aurelio Vidmar van Standard Luik naar Feyenoord in 1995 heeft de belastingkamer van de Hoge Raad vrijdagochtend een eerder arrest van het Belastinghof bekrachtigd. Feyenoord is daarmee veroordeeld tot het betalen van een loonbelastingaanslag over het jaar 1995 van anderhalf miljoen euro.

Al in februari 2004 oordeelde de belastingrechter dat de belastinginspecteur terecht een naheffingsaanslag van anderhalf miljoen euro over het jaar 1995 had opgelegd. Omdat de club van oordeel was dat hier geen grond voor was, is destijds een verzoek tot cassatie gedaan. Het heeft nu ruim drie jaar jaar geduurd voor de Hoge Raad een oordeel kon vellen. Strafrechtelijk werden Feyenoord en voormalig voorzitter Jorien van den Herik inmiddels in dezelfde zaak al vrijgesproken door de rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge Raad. Desalniettemin oordeelde de Hoge Raad hedenochtend, dat de eerdere uitspraak van de belastingrechter niet behoeft te worden gewijzigd.

‘Deze uitspraak heeft ons niet verrast’, aldus advocaat Mr. Hans Hertoghs namens Feyenoord, ‘maar we vinden het op zijn minst merkwaardig dat de belastingrechter sinds februari 2004 geen rekening meer houdt met de nieuwe stukken en verklaringen die nadien nog op tafel zijn gekomen. Het in de strafzaak gedane nader onderzoek, dat steeds opnieuw tot de vrijspraken heeft geleid, is jammer genoeg volledig aan de fiscale rechter voorbij gegaan. De Hoge Raad pleegt nu eenmaal niet over de feiten te oordelen. Daarom overweegt Feyenoord een formeel verzoek tot herziening vanwege de nieuwe feiten die in de strafzaak zijn vastgesteld. In het hoger beroep kwamen er nog veel aanvullende getuigenverklaringen en werd er zelfs afgereisd naar Australië om Vidmar te horen. Wordt het verzoek tot herziening toegewezen, dan zal dit alsnog tot vernietiging van de opgelegde aanslag kunnen leiden. Feyenoord hoeft zich daarom nog niet gewonnen te geven. Zou de aanslag uiteindelijk toch betaald moeten worden, dan is dat bizar. Voor de heffing van loonbelasting gaat de virtuele werkelijkheid dan blijkbaar boven de vastgestelde waarheid.’

Het betalen van de aanslag van zo’n anderhalf miljoen euro bezorgt Feyenoord wel een strop, maar geen onoverkomelijk probleem. ‘Zoals al in het jaarverslag 05-06 vermeld, hebben we hier rekening mee gehouden. We zullen nu met de belastingdienst in overleg treden over het treffen van een betalingsregeling’, aldus Feyenoords financieel directeur Onno Jacobs.