Fanshop
Fanshop

EVALUATIE OVER WIJZIGING TYPE UITKAART

Houders van een uitkaart ontvangen komend weekend bericht van Feyenoord inzake een eventuele omzetting naar een ander kaarttype. Onlangs is het uitwedstrijdbezoek geëvalueerd. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden in samenspraak met de Feyenoord Supportersvereniging (FSV) en de Adviesgroep Uitwedstrijden van het Feyenoord Supporters Platform (FSP).
In het bestand van Diamond-, Gold- en Silvercardhouders zullen de nodige mutaties plaatsvinden. Voor uitkaarthouders die geen bericht ontvangen, verandert er niets. Zij ontvangen komend seizoen hetzelfde type uitkaart als zij in het seizoen 2006/2007 hadden.