Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

GIFTEN TER NAGEDACHTENIS AAN VADER DIRK KUYT

Na het overlijden van de vader van Dirk Kuyt zijn er vele reacties ontvangen van mensen met de vraag in welke vorm zij een blijk van medeleven kunnen tonen. De familie, bij monde van Dirk Kuyt, heeft te kennen gegeven financiële donaties te verwelkomen en deze te zullen overhandigen aan de arts van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, die de vader van Dirk heeft begeleid gedurende diens ziekteproces.
De bedoeling is dat Dirk Kuyt het te ontvangen bedrag in de vorm van een cheque zal overhandigen aan de arts van het Erasmus Medisch Centrum tijdens het Port of Rotterdam Tournament, begin augustus.

Giften ter nagedachtenis aan Dirk Kuyt sr., de vader van Dirk Kuyt, kunnen worden overmaakt op de volgende rekening: 
55.72.97.133 
Loyens & Loeff NV derdengelden notariaat Amsterdam
onder vermelding van "gift Dirk Kuyt"

De notaris zal de gelden in overleg met Dirk Kuyt en de betreffende arts aan een door hen te bepalen goed doel overmaken.

De familie Kuyt bedankt bij deze alvast allen die op zo'n warme wijze reageren op het overlijden van Dirk Kuyt sr.