Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

OPROEP HOUDERS OBLIGATIES FEYENOORD PREMIE EFFECT B.V.

Aan de houders van obligaties Feyenoord Premie Effect B.V.: De rente op de lening ad. 2% is per 1 september j.l. betaalbaar gesteld. Omdat hun adres- en bankgegevens niet meer juist waren, heeft een aantal obligatiehouders de rente niet ontvangen.
Gelieve evt. wijzigingen per getekende brief of kaart (met kopie paspoort/rijbewijs) te zenden aan het onderstaande adres:

Stichting Feyenoord Premie Effect
Postbus 9635
3007 AP ROTTERDAM

Rotterdam, 10 september 2007
Stichting Feyenoord Premie Effect