Fanshop
Fanshop

FEYENOORD OP ZOEK NAAR HISTORISCH MATERIAAL VAN SUPPORTERS

Vele duizenden mensen hebben Feyenoord in de bijna honderd jaar dat de club bestaat gevolgd. In Nederland, maar ook ver daar buiten. Rond de club hebben deze mensen van alles meegemaakt, er doen talloze verhalen de ronde en – heel belangrijk – er is beeldmateriaal en andere zaken verzameld. Historisch materiaal dat voor de eigenaar van enorme waarde is.
Dat geldt echter niet alleen voor de eigenaar ervan, maar ook voor Feyenoord. Het materiaal dat in het bezit is van supporters kan als geen enkele andere wijze de geschiedenis van onze club weergeven. Feyenoord is op zoek naar dergelijk historisch materiaal van supporters. Het materiaal waar we naar zoeken heeft natuurlijk betrekking op Feyenoord, de elftallen en haar spelers, maar met name ook op de belevenissen van de supporters daar omheen. Vooral beeldmateriaal van voor 1990 is bijzonder welkom.

Voor uiteenlopende – non-commerciële – doeleinden zou Feyenoord het op prijs stellen als het over deze historisch waardevolle collecties (of delen daarvan) zou kunnen beschikken. Te denken valt daarbij aan tentoonstellingen of exposities.

Bent u in het bezit van oud-beeldmateriaal (foto’s, films) of andere bijzondere zaken, dan zouden wij het zeer op prijs stellen wanneer u hierover contact met ons wilt opnemen. Wij maken dan een afspraak met u om te bespreken op welke wijze wij uw materiaal kunnen inzien en hoe wij dit eventueel kunnen dupliceren. U kunt er van op aan dat Feyenoord uiterst zorgvuldig met uw gegevens en materialen zal omgaan. Mochten wij ooit gebruik maken van uw materiaal dan kunt u er op rekenen dat – wanneer u daar prijs op stelt – wij uiteraard zullen vermelden wie het materiaal aan ons beschikbaar heeft gesteld.

Voor meer informatie, of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met:

Ksenia Rolak: 010-2926836 / kro@feyenoord.nl
Ton Strooband: 010-2926811 / tst@feyenoord.nl

Namens Feyenoord, maar ook namens de mensen die in de toekomst eventueel van door u beschikbaar gesteld materiaal kunnen genieten, danken wij u bij voorbaat voor uw medewerking!