Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

VUURDOOP VOOR ERIC GUDDE BIJ FSP-BIJEENKOMST

Eric Gudde treedt op 17 december in dienst van Feyenoord als algemeen directeur, maar hij heeft dinsdag al zijn officiële vuurdoop beleefd. Tijdens een bijeenkomst van het Feyenoord Supporters Platform werd Gudde voorgesteld aan de ongeveer tachtig aanwezige supporters en vertelde hij op welke manier hij zich zal gaan inzetten voor de club. Bovendien maakte hij zelf kennis met de vragen en emoties die er leven bij de supporters. ‘Ik heb de afgelopen uren als buitengewoon leerzaam ervaren’, sprak Gudde na afloop van de bijeenkomst. ‘Het is duidelijk dat de betrokkenheid en de emoties van de supporters bij de club gigantisch zijn. Ik hoop dat iedereen mij de tijd gunt om de indrukken die ik vanavond heb opgedaan te verwerken en dat we met zijn allen de club naar een hoger plan kunnen brengen.’Naast Gudde waren ook de twee overige directieleden Chris Woerts en Onno Jacobs, interim-manager Peter Vogelzang en jurist Joris van Benthem namens Feyenoord bij de bijeenkomst aanwezig. Verder namen alle voorzitters van de negen adviesgroepen van het Feyenoord Supporters Platform plaats achter de tafel.

Voor de pauze was er veel aandacht voor de werkwijze van Feyenoord wat betreft spandoeken in het stadion. Een aantal supporters in de zaal liet hun onvrede over het beleid blijken, omdat er volgens hen geen plaats meer was voor ludieke spandoeken. Peter Vogelzang stelde dat Feyenoord tijdelijk de normen wat betreft spandoeken iets heeft aangetrokken, om op die manier het imago van de club naar buiten toe hoog te houden. ‘We moeten niet roomser zijn dan de Paus, maar met het oog op gebeurtenissen in het verleden kunnen we beter de teugels iets strakker aantrekken, dan dat de kwaadwillende spandoeken alsnog door de mazen van het net glippen.’

Vogelzang keek verder uitgebreid terug op zijn periode tot dusver bij Feyenoord. ‘In de eerste weken heb ik veel e-mails van supporters gehad, waar ik niet erg vrolijk van werd. Het belangrijkste was dat er meer samenhang binnen de club moest komen. Bovendien moest Feyenoord transparanter worden. Ik denk dat we dit binnen de organisatie goed hebben gedaan, al waren er onderwerpen waarover we niet te vroeg naar buiten konden treden. Dit was echter altijd in het belang van de club. Als het bijvoorbeeld ging om het aantrekken van spelers, moesten we uiterst behoedzaam manoeuvreren.’

Joris van Benthem nam na de pauze het woord en lichtte de aanwezige supporters in over de organisatiestructuur waar Feyenoord uiteindelijk naartoe wil. Hierbij ging hij onder meer in op de rol die de Stichting Continuïteit Feyenoord en de Stichting Legioen Feyenoord zullen krijgen en op welke manier de supporters die zich officieel aan de club verbinden inspraak krijgen binnen deze geledingen van de club.