Fanshop
Fanshop

EERSTE BALANS NAAR AANLEIDING VAN AANGESCHERPTE GEDRAGSREGELS

Begin dit jaar kondigde Feyenoord aan de gedragsregels voor supporters aan te scherpen. Na 12 thuiswedstrijden (competitie, beker en vriendschappelijk) valt een eerste balans op te maken. ‘We hebben begin dit seizoen de grenzen aangescherpt, onder andere omdat we willen dat al onze supporters en andere bezoekers veilig en met plezier naar onze wedstrijden kunnen kijken’, aldus Onno Jacobs namens Feyenoord. ‘We vinden dat het in het algemeen de goede kant opgaat en gaan op de ingeslagen weg verder.’
De scherpere gedragsregels en de verder uitgebreide sanctiemaatregelen zijn door Feyenoord omschreven in een aparte notitie. In die notitie worden ook de meer uitgebreide beroepsmogelijkheden voor supporters nauwkeurig omschreven, zodat overtreding en strafmaat met elkaar in overeenstemming blijven. Inmiddels zijn er op basis van de aan het begin van het seizoen gepubliceerde ‘notitie gedragsregels’ 18 waarschuwingen (‘gele kaarten’) uitgedeeld en 20 lokale uitsluitingen uitgesproken, terwijl drie overtreders bij de KNVB zijn aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Aan de uitgesproken strafmaatregelen gingen de volgende overtredingen vooraf: dronkenschap (5), baldadigheid (4), niet voldoen aan aanwijzing veiligheidspersoneel (8), belediging (4), bedreiging (2), voorhanden hebben/ afsteken vuurwerk (7), provocerend gedrag (3), verboden wapenbezit (3), bezit/gebruik verdovende middelen (3) en vernieling (2).

‘We gaan op de ingeslagen weg verder’, herhaalt Jacobs, ‘maar tegelijkertijd blijven we ons eigen beleid ook continue toetsen. Zo vinden we dat we met name het TIFO-team ruimte moeten kunnen geven om hun creativiteit op een ludieke wijze te uiten. Dat is ons ook duidelijk geworden tijdens de laatste bijeenkomst van het Feyenoord Supportersplatform (FSP).’