Fanshop
Fanshop

FEYENOORD-DELEGATIE AAN HET WOORD BIJ BOEKPRESENTATIE

Feyenoord is donderdagmiddag met een delegatie aanwezig geweest bij de presentatie van het boek ‘Hooligans, fans en fanatisme’. Ben Wijnstekers nam in Amsterdam het eerste exemplaar van het door Ramón Spaaij –die vorig jaar promoveerde op dit onderwerp- geschreven boek in ontvangst. Tijdens de presentatie liet Feyenoord in de personen van Bernard Gerritsma (Safety & Security Officer) en Ton Strooband (Coördinator Supporterszaken) haar licht schijnen over het supportersbeleid dat de club voert.
Gerritsma sprak uitvoerig over de repressieve kant van beleid. Centraal daarbij staat de informatievoorziening vanuit de club, stelde Gerritsma. De KNVB-gedragsregels en de voorwaarden die elke supporter ontvangt bij het aanschaffen van een seizoenkaart of losse kaarten zijn er al, maar die bleken niet afdoende. Gerritsma. ‘Uit eigen ervaring moet ik helaas concluderen dat dit voor de supporters niet voldoende is. Het is dus erg belangrijk om als club duidelijkheid te verschaffen naar de achterban van wat we wel en niet als gewenst gedrag accepteren.’

De club riep als gevolg van de rellen in Nancy eind 2006 een beleidsnotitie met gedragsregels in het leven. Deze notitie, die samen met de Feyenoord Supportersvereniging werd opgezet en via de clubwebsite is te downloaden, maakt duidelijk wat er wel en niet wordt geaccepteerd in en rond het stadion. ‘Een extra repressief initiatief door de club met als doel de orde en veiligheid in het stadion te handhaven’, aldus Gerritsma, die verder uiteenzette over de werking van de notitie en de rol van de Commissie van Toezicht belichtte.

Ton Strooband sprak over de preventieve kanten van Feyenoords supportersbeleid. Voornaamste pijler daarvan is het Fancoachproject dat in september 2005 werd opgezet in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Sindsdien zijn twee jongerenwerkers fulltime bij de club in dienst. Ze leggen contact met jongeren, zowel rond de wedstrijden als in de wijken waar de jongeren woonachtig zijn, ten einde potentiële ordeverstoorders op het rechte pad te houden. ‘Wachten tot iemand zich te buiten gaat aan onwenselijk gedrag is bijzonder onverstandig’, sprak Strooband. ‘En als iemand een keer een misstap begaat, verdient hij een tweede kans. Die kans biedt het Fancoachproject, doordat de zogenaamde ‘first offenders’ via een alternatief traject iets aan de duur van een opgelegde sanctie kunnen doen.’

Zowel Gerritsma als Strooband waren blij met de boodschap van auteur Spaaij, waarmee hij pleitte voor meer aandacht en financiële steun vanuit KNVB en overheid voor sociaal preventieve projecten bij clubs. ‘Er lijkt alleen nog maar aandacht voor de repressieve kant voor de bestrijding van voetbalvandalisme, terwijl onderzoeken uitwijzen dat de preventieve kant minstens zo belangrijk is’, aldus de schrijver.