Fanshop
Fanshop

DIT SEIZOEN GEEN BIJEENKOMST MEER VAN FSP

Er wordt dit seizoen geen bijeenkomst van het Feyenoord Supporters Platform meer gehouden. Oorspronkelijk stond op dinsdag 20 mei nog een vergadering gepland. Het overleg van de voorzitters van de verschillende adviesgroepen werd op verzoek van Feyenoord echter uitgesteld van 6 mei naar 21 mei aanstaande. Dit had weer alles te maken met de opgestapelde hoeveelheid werkzaamheden als gevolg van de bekerfinale en een aantal activiteiten in het kader van Feyenoord 100 Jaar waardoor de directbetrokkenen vanuit Feyenoord overvolle agenda’s hadden (en hebben). Tijdens het voorzittersoverleg worden de bijeenkomsten van het FSP altijd voorbereid, hetgeen dit keer dus niet mogelijk was.
Op woensdag 21 mei zullen Feyenoord en de voorzitters van de verschillende adviesgroepen de structuur van het Feyenoord Supporters Platform zorgvuldig onder de loep nemen en zal getracht worden de overlegstructuur waar mogelijk te verbeteren.