Fanshop
Fanshop

ORGANISATIE DUEL JOHAN CRUIJFFSCHAAL NOG NIET VOLTOOID

Als uitvloeisel van de gewonnen bekerfinale mag Feyenoord op 23 augustus aanstaande aantreden in de wedstrijd om de Johan Cruijfschaal. Het duel met landskampioen PSV wordt traditiegetrouw afgewerkt in de Amsterdam Arena. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de wedstrijdorganisatie in volle gang en vinden besprekingen plaats over het aantal voor Feyenoord-supporters beschikbare kaarten en de wijze van vervoer. Op dit moment is er nog geen overeenstemming over een regeling die voor Feyenoord en haar supporters acceptabel is.
In de initiële voorstellen van de KNVB wordt uitgegaan van een contingent van 10.000 kaarten voor Rotterdamse supporters. De eis was daarbij wel dat gebruik zou worden gemaakt van een verplichte treincombi. Omdat de dienstregeling van de NS niet meer dan één supporterstrein per half uur mogelijk maken, zou dat betekenen dat de eerste supporters al om half elf ’s ochtends richting Arena af moeten reizen, terwijl de laatste groep pas om 03.00 uur ’s nachts weer in Rotterdam zou arriveren.

Voor Feyenoord is het evenwel onaanvaardbaar, zowel vanuit praktisch als menselijk oogpunt, om duizenden supporters dermate lang binnen een gesloten vervoersregeling en het stadion op- en vast te houden.

Feyenoord heeft heden een schrijven doen uitgaan naar de KNVB, waarin de club verzoekt de supporters te mogen vervoeren middels een gecombineerde trein-buscombi. De club denkt dat dat de juiste manier is om haar supporters de wedstrijd op een verantwoorde wijze bij te laten wonen.

Zodra meer bekend is over het op deze wijze kunnen organiseren van deze wedstrijd, zal Feyenoord dat middels de gebruikelijke kanalen communiceren.