Fanshop
Fanshop

WIJZIGINGEN BELEID UITWEDSTRIJDEN SEIZOEN 2008/2009

Supporters die de uitwedstrijden van Feyenoord bezoeken krijgen in het nieuwe seizoen te maken met een aantal wijzigingen in het beleid en de organisatie. Zo zal de club onder andere afstappen van het systeem van vaste prijzen die het bij de uitwedstrijden aan de supporters doorberekent. Doordat Feyenoord steeds vaker geconfronteerd wordt met allerlei bijzondere regelingen en bepalingen kan het dit systeem niet in stand houden.
Prijs
In het nieuwe seizoen berekent Feyenoord een prijs die in overeenstemming is met de werkelijke kosten. In de prijs die supporters straks betalen is opgenomen de prijs van het kaartje, de organisatiekosten, eventuele kosten van vervoer en € 1,00 opslag per kaartje voor onvoorziene kosten. Indien het ‘potje onvoorzien’ aan het einde van een seizoen nog gevuld blijkt te zijn kunnen supporters in overleg met de club bepalen waaraan dit eventuele overschot besteed kan worden. Deze vorm van prijsberekening hoeft er overigens niet persé toe te leiden dat supporters bij alle wedstrijden duurder uit zijn. Feyenoord zal overigens niet alle kosten aan haar supporters doorberekenen en calculeert vooraf een negatief resultaat op de organisatie van de uitwedstrijden in.

Busreizen
De club zal komend seizoen tevens bij alle wedstrijden een busreis organiseren. Gebleken is dat een deel van de aanhang graag per georganiseerd vervoer reist, ondanks de weerstand die er bij een ander deel tegen verplicht combivervoer is. Tien procent van de beschikbare kaarten zal met ingang van het nieuwe seizoen beschikbaar zijn voor georganiseerd vervoer en kan direct via Ticketbox worden aangeschaft.

Wijziging bezoekerscapaciteiten
Omdat het Bestuur Betaald Voetbal van de KNVB een wijziging heeft doorgevoerd in de bepalingen rond de capaciteit van de bezoekersvakken verandert ook het aantal kaarten dat per wedstrijd beschikbaar is. De nieuwe staffel is:

- capaciteit: t/m 10.000 - minimale grootte bezoekersvak 400
- capaciteit: t/m 10.001 t/m 15.000 - minimale grootte bezoekersvak 500
- capaciteit: t/m 15.001 t/m 20.000 - minimale grootte bezoekersvak 750
- capaciteit: t/m 20.001 t/m 30.000 - minimale grootte bezoekersvak 1000
- capaciteit > 30.000 - minimale grootte bezoekersvak 1200

Welke gevolgen de nieuwe staffel zal hebben voor de bezoekersaantallen is nog niet bekend. Feyenoord zal bij de collega clubs zo spoedig mogelijk informatie hierover inwinnen.

Europese wedstrijden
Of Feyenoord kaarten verkoopt voor Europese wedstrijden zal afhangen van de clubs waartegen gespeeld moet worden. Als op 29 augustus bekend wordt wie de eerste tegenstander van Feyenoord is zal een besluit hierover genomen worden. Dat zal afhankelijk zijn van wie deze tegenstander is, waar gespeeld wordt en welke bindende afspraken er met de ontvangende club en lokale overheden gemaakt kunnen worden. Een en ander vloeit uiteraard voort uit de straf de Feyenoord boven het hoofd hangt wanneer de aanhang zich in Europees verband misdraagt. Feyenoord kan zich in Europa in dit opzicht geen enkele misstap meer veroorloven en zal hier dus uiterst zorgvuldig mee omgaan. Uitgangspunt is overigens dat supporters een wedstrijd zoveel mogelijk kunnen bezoeken.