Fanshop
Fanshop

JAARCIJFERS SEIZOEN 2007/08 STEMMEN ‘ZEER VOORZICHTIG OPTIMISTISCH’

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn deze week de jaarcijfers van Feyenoord van het seizoen 2007/2008 goedgekeurd. Eerder al accordeerden De Raad van Commissarissen en PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. dezelfde cijfers. Volgens financieel directeur Onno Jacobs tonen de jaarcijfers twee dingen duidelijk aan: ‘De goede lijn van het jaar ervoor hebben we doorgetrokken, maar nog steeds geldt wat ik 12 maanden geleden ook al aangaf: we zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet.’
Feyenoord zag in het seizoen 2007/2008 de netto omzet ten opzichte van een jaar eerder met ruim 12 procent stijgen naar bijna 43 miljoen euro. Het netto resultaat na belastingen werd sterk negatief beïnvloed door de schikking – groot 5,1 miljoen euro exclusief rente – die is getroffen met De Belastingdienst aangaande de niet betaalde loonbelasting over spelerstransfers in de periode 1995-1998. Desondanks werd de één jaar geleden door directie uitgesproken verwachting bewaarheid dat het seizoen 2007/2008 positief zou worden afgesloten. Onder andere door een sterk verbeterd resultaat uit transfers (o.a Drenthe) kwam het resultaat na belasting uit op 3,3 miljoen euro, tegen 0,7 miljoen een jaar eerder.

De verwachting voor het nu lopende seizoen is dat de omzet opnieuw verder zal toenemen. Dit onder andere doordat Feyenoord weer Europees voetbal speelt en door hogere sponsoropbrensten. Daar tegenover staat dat de mediabaten door lagere inkomsten uit de ECV zullen dalen ten opzichte van boekjaar 2007/2008. Ook de totale bedrijfslasten zullen naar verwachting lager uitvallen, met name als gevolg van het achterwege blijven van eenmalige items, zoals de schikking met De Belastingdienst.

,,Dat we over het afgelopen boekjaar een plus hebben kunnen noteren is mooi. Ook de verwachtingen voor het nu lopende seizoen zijn niet ongunstig’’, stelt Onno Jacobs. ,,Niettemin heeft Feyenoord helaas echt nog een weg te gaan eer we onszelf financieel gezond mogen noemen. Ruim twee jaar geleden had de club een rentedragende schuld van ongeveer 35 miljoen euro. Door zuinig aan te doen is deze inmiddels gehalveerd, maar er staat dus nog altijd een enorm negatief saldo. Terug naar nul hoeft niet – een bedrijf mag best schulden hebben – maar we moeten nog een paar flinke slagen maken alvorens we weer toe zijn aan echt investeren zonder daarbij onverantwoorde risico’s te nemen.’’

- Klik hier voor het persbericht
- Klik hier voor het financieel verslag