Fanshop
Fanshop

NIEUW BESTUUR BUSINESS CLUB GEKOZEN

De Feyenoord Business Club heeft maandagavond in De Kuip een nieuw bestuur gekozen. Uit zes kandidaten werden via een stemming drie nieuwe bestuursleden aangesteld. In totaal werden er bijna veertig stemmen uitgebracht. Dit resulteerde erin dat Bart Deckers (37), Jan de Rooij (52) en Aad de Vries (52) per direct het nieuwe bestuur van de Business Club gaan vormen.De Vries en De Rooij behoorden al tot de commissie Toekomst Feyenoord Business Club. Deze commissie heeft zich onder meer ingezet om tot een verkiezing van een nieuw bestuur te komen. Het derde lid van deze commissie, Wil Dubbeldam, was eveneens verkiesbaar, maar werd niet voor het uiteindelijke bestuur uitverkozen.

Aad de Vries was na afloop verheugd met zijn verkiezing en keek alvast vooruit naar de toekomst. ‘We willen als bestuur zo goed mogelijk de belangen van de leden van de Business Club vertegenwoordigen. Het gaat er in zijn algemeenheid om dat we de kwaliteit van de samenwerking met Feyenoord willen verhogen, een goed netwerk voor onze leden willen bieden en extra gelden voor Feyenoord kunnen verkrijgen.’