Fanshop
Fanshop

GUDDE ZIET AANKNOPINGSPUNTEN VOOR HERSTEL

Hoewel het jaar 2008 in meerdere opzichten een lastig en teleurstellend jaar was voor Feyenoord, ziet algemeen directeur Eric Gudde voldoende aanknopingspunten voor herstel. Door zowel op sportief als financieel vlak weer de weg omhoog te vinden, moet Feyenoord het herstel oppakken en de aansluiting bij haar achterban weer terug zien te vinden. Dat was dinsdagmiddag de belangrijkste boodschap van Gudde tijdens de traditionele nieuwjaarspeech. ‘Onze uitdaging voor 2009 ligt erin om dat herstel handen en voeten te geven en het geloof dat wij erin hebben ook duidelijk te etaleren, niet alleen in woorden, maar vanaf vrijdag vooral weer in daden op het veld.’


Feyenoord wil herstel bereiken door duidelijk de ingezette route te blijven volgen, bijvoorbeeld door vast te houden aan het ingezette beleid om een topsportklimaat te creëren. Gudde: ‘We geloven daar heilig in, omdat het goed doordacht is, wat buitenstaanders daar ook van vinden, en omdat consistent beleid per saldo altijd meer loont dan een wispelturig zig-zag beleid.’

Gudde maakte duidelijk dat het afgelopen jaar sportief niet gebracht heeft wat iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt ervan gehoopt had. ‘Was het einde van de vorige competitie al tegenvallend met een zesde plek, de eerste helft van dit seizoen kunnen we als ronduit teleurstellend beschouwen, een twaalfde plaats halverwege de competitie is Feyenoord volstrekt onwaardig. Het is dan ook niet zo vreemd te stellen dat in de afgelopen maanden het geduld van supporters, dat trouwe legioen, sponsoren en investeerders wel erg zwaar op de proef is gesteld.’Een belangrijk en zeer tastbaar aanknopingspunt om te geloven in sportief herstel is volgens Gudde de ontwikkeling van de jeugd. ‘Waar Diego Biseswar, Georgino Wijnaldum en Leroy Fer vanaf het begin van het seizoen al hebben laten zien grote stappen te maken, zijn tijdens het seizoen ook Michal Janotta, Louis Pedro, Kevin Wattamaleo, Kelvin Leerdam en Kermit Erasmus minuten gaan maken. Criticasters zullen zeggen, dat had niet gebeurd als er niet zoveel blessures waren, maar ik kan u verzekeren dat dit vooral ook een bewuste keuze is, die voortvloeit uit de ingezette koers en dan ook zal worden doorgetrokken.’

Gudde noemde het afgelopen jaar niet alleen sportief, maar ook financieel-economisch ‘lastig’, omdat Feyenoord nog immer bezig is in financieel opzicht tekorten uit het verleden weg te werken. ‘De gestaag afgebouwde schuldenlast ging halverwege het jaar echter weer met miljoenen omhoog vanwege de schikking met de belastingdienst over vermeende niet betaalde loonbelasting. Dit huidige seizoen en boekjaar worden weliswaar omzetstijgingen gerealiseerd, maar evenzo goed zijn er tegenvallers zoals een lagere afdracht van de televisiegelden en het niet volledig uitverkopen van de nieuwste businessvakken.’Het maakt dat Feyenoord evenals vorig jaar nog steeds ‘zéér, zéér scherp op de knip moet letten’ en vooral geen onverantwoorde uitgaven moet doen om niet weer in de gevarenzone te komen. Gudde: ‘Aangezien er ook geen grote spelersverkopen in de zomertransferperiode plaats vonden en die in deze “januariwindow” ook niet voor de hand liggen en de economische crisis de voetbalwereld bepaald ook niet onberoerd laat, zullen er thans ook zeker geen aankopen worden gedaan.’

Afgezien van het sportieve zijn er op andere vlakken voldoende uitdagingen voor Feyenoord in 2009. Gudde ging onder meer in op de ontwikkelingen rond het nieuwe stadion. Nadat vorige maand met de gepresenteerde gebiedsvisie Stadionpark al een goede basis werd gelegd, zal in 2009 de Gebiedsvisie Stadionpark door de gemeente verder worden uitgewerkt en vastgelegd in een Structuurvisie en een Milieu Effect Rapportage. Tegelijkertijd worden er uitwerkingsplannen gemaakt voor diverse onderdelen waaronder voor Varkenoord, waar onder meer een internationale sportcampus en de trainingsaccommodatie van Feyenoord moeten komen.