Fanshop
Fanshop

VOORTGANG GESPREKKEN POTENTIËLE INVESTEERDERS

Afgelopen week is er wederom overleg geweest tussen een delegatie van de Raad van Commissarissen en een afvaardiging van potentiële investeerders, die Feyenoord mogelijk een financiële injectie zouden willen geven. In de constructieve gesprekken zijn de potentiële investeerders tot in detail voorgelicht over zowel de sportieve als de financiële stand van zaken bij de club. De investeerders vragen de clubleiding een structurele oplossing voor de precaire situatie bij Feyenoord. Een sluitende begroting voor het komende voetbaljaar 2009-2010 maakt daar onder meer deel van uit. Nadat één en ander aan hen is gepresenteerd, zullen de potentiële investeerders vervolgens beslissen of ze daadwerkelijk overgaan tot eerdergenoemde financiële injectie en de grootte er van.
Het is nog niet aan te geven wanneer hier over een besluit valt te verwachten.