Fanshop
Fanshop

FEYENOORD STAAKT GESPREKKEN MET AANTAL ONDERNEMERS

Feyenoord is er niet uitgekomen met een aantal van de Rotterdamse ondernemers, die enkele maanden terug per brief aan de Stadionclub hadden gemeld de club te willen helpen met een miljoeneninjectie. Partijen verschillen te zeer van mening over het tempo waarin de huidige begroting en de schuld kan worden teruggebracht, zonder de kans op sportief succes en de complete bedrijfsvoering onverantwoord in gevaar te brengen. Ook een fors verschil van inzicht over welke rechten en zekerheden de investeerders zouden krijgen in ruil voor financiële steun, speelde volgens de voorzitter van de Raad van Commissarissen Dick van Well een grote rol bij het stuklopen van de besprekingen.
‘Natuurlijk is het jammer, maar er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Nu helder is dat dit niet wordt wat we er van hadden gehoopt, hebben we de handen weer vrij om naar andere oplossingen te zoeken. Want er zijn natuurlijk meer mensen en bedrijven die Feyenoord een warm hart toe dragen en die de club mogelijk willen helpen. Bovendien kunnen we zelf veel doen om er weer bovenop te komen.’

Feyenoord is volgens Van Well de afgelopen maanden steeds intensief in gesprek gebleven met vertegenwoordigers van de groep van investeerders, maar partijen kwamen al een tijdje niet verder. ‘De garanties die men van Feyenoord-zijde verlangde, waren in veel gevallen ongewenst en in sommige gevallen zelfs feitelijk onmogelijk. Daar stond tegenover dat de mensen met wie we in gesprek waren, ondanks verzoeken, nimmer duidelijk maakten hoe veel potentiële investeerders ze nu daadwerkelijk vertegenwoordigden en welk bedrag deze eigenlijk in gedachten hadden om in Feyenoord te investeren.’

‘Op een gegeven moment moet je concluderen dat dit niets gaat opleveren en dat het voor Feyenoord beter is dat de leiding alle tijd en energie steekt in het op andere manieren gezond maken van de club. Dat gaan we nu dus doen, zo hebben we de gesprekspartners vandaag dan ook laten weten’, aldus Van Well.

De potentiële investeerders achtten de teruggang in de begroting die de clubleiding nastreeft - met ruim 6 miljoen naar een kostenniveau van ruim 39 miljoen euro - niet afdoende. Gesteld werd dat de begroting komend seizoen al niet meer dan 37 miljoen zou mogen bedragen. Ook als dat zou betekenen dat de club de komende jaren daardoor sportief niet meer mee zou kunnen met de top of subtop.

‘Dat we snel gezond moeten worden, vindt iedereen en dat we daarom flink moeten snijden is ook geen punt van discussie. Echter, je moet volgens ons wel uitkijken dat je niet de hele structuur van de club sloopt of aan ongekende kapitaalvernietiging doet, bijvoorbeeld door nu alles en iedereen gratis of ver onder de prijs te laten vertrekken alleen maar om volgend jaar al met een zwaar positieve balans te kunnen afsluiten’, aldus algemeen directeur Eric Gudde.

‘Wij hebben een in onze ogen goed, zeer ambitieus maar haalbaar driejarenplan dat leidt tot winst en dus afbouw van de schuld. Helaas hebben we de potentiële investeerders daarmee niet over de streep gekregen.’

De clubleiding kijkt nu vooruit, stelt Gudde. ‘Zoals bekend zijn we een miljoenenschuld uit het verleden aan het wegwerken, waar door het huidige dramatische seizoen nog een paar miljoen is bijgekomen. Een financiële injectie had dus enorm kunnen helpen.’

‘We hebben er echter altijd rekening mee gehouden dat het zo zou kunnen eindigen. Vandaar dat directie en RvC steeds hebben gezegd dat we de komende seizoenen met een zorgvuldig opgebouwde begroting moeten werken, die na volgend jaar ook structureel sluitend is te maken als we het zonder de injectie van deze investeerders moeten doen.’

‘Zeer scherp aan de wind varen, wordt het motto. En het zoeken naar extern geld houdt nu natuurlijk ook niet op. Gemakkelijk wordt het zeker niet, maar het gaat Feyenoord lukken de schuld binnen enkele jaren op een aanvaardbaar niveau te krijgen en tegelijkertijd sportief wel een rol van betekenis te blijven spelen.’