Fanshop Tickets
; Fanshop Tickets

ONTMANTELING TRAININGSVELD NAAST STADION BEGONNEN

In opdracht van de Gemeente Rotterdam is daags na de eerste training een aanvang gemaakt met de ontmanteling van het trainingsveld naast De Kuip. De Gemeente Rotterdam liet het Stadion Feijenoord begin dit jaar al weten dat het gebruik van het oefenveld naast De Kuip per direct werd opgezegd in verband met de gemeentelijke parkeernorm in relatie tot de uitbreiding van het Topsportcentrum. Voor Feyenoord betekent dit concreet dat de club geen gebruik meer zal kunnen maken van het trainingsveld dat direct naast het stadion ligt, maar volledig is aangewezen op de velden op Varkenoord. Omdat het veld wordt geasfalteerd, krijgt de club wél de beschikking over extra parkeerplaatsen.
Met de ontmanteling van het trainingsveld naast De Kuip komt er een voorlopig einde aan een jarenlange traditie. Al sinds de opening van De Kuip in 1937 traint het eerste elftal op velden direct aan het stadion. Lang waren dat er zelfs twee, zodat in de beginjaren het eerste tot en met het vierde elftal er terecht konden. Later werden de velden naast De Kuip exclusief voor de selectieteams. Bij de renovatie van De Kuip en de bouw van het Maasgebouw in 1994 verdween een van de velden. Feyenoord kreeg er een geheel verwarmd trainingsveld voor terug. Nu verdwijnt dus echter ook het laatste veld.‘Het is een duivels dilemma’, zegt algemeen directeur Eric Gudde over de kwestie. ‘Feyenoord maakt al zo’n 20 jaar gebruik van het huidige trainingsveld naast De Kuip en nog véél langer van de oude velden die er lagen. De club en de supporters zijn zeer gehecht aan trainingsaccommodatie direct naast het stadion. Bovendien was het veld naast De Kuip als enige verwarmd en dus ook bij vorst goed bespeelbaar. Tegelijkertijd hebben we de laatste jaren te maken met een enorme parkeerproblematiek: zowel de capaciteit als de afvoer zijn verre van toereikend. Wij kunnen onze bezoekers daardoor onvoldoende service bieden.’De Gemeente Rotterdam zal na de asfaltering van het trainingsveld naast De Kuip extra parkeerplaatsen gaan creëren rondom het stadion en het naastgelegen – en op korte termijn uit te breiden – Topsportcentrum. Zo wordt er in de loop van komend seizoen een tweede parkeerdek gebouwd op het huidige P3/4. Gudde: ‘Dat is een maatregel waar we uiteraard verheugd over zijn, mits de kosten evenredig worden afgewenteld over de club, het stadion en het Topsportcentrum.’

‘Vanuit de parkeerproblematiek begrijpen en waarderen we deze maatregel zodoende’, vervolgt Gudde. ‘Er moet nu echter wel een goed evenwicht komen tussen parkeercapaciteit enerzijds en kwantiteit en kwaliteit van de trainingsaccommodatie anderzijds.’ De totale Feyenoord-organisatie -BVO, jeugdopleiding én Sportclub - komt nu al (trainings)capaciteit tekort en het verdwijnen van het veld naast het stadion maakt de situatie er niet beter op. Gudde heeft wel goede hoop dat het overleg met de gemeente hierover zeer binnenkort leidt tot een uitbreiding van goede trainingscapaciteit op Varkenoord. ‘Dat is hard nodig ook, want daar komen we nu al velden te kort komen voor de opleiding, laat staan als het eerste straks exclusief gebruik gaat maken van de velden aan de overkant.’