Fanshop
Fanshop

HET LEGIOEN KIEST BESTUURSLID STICHTING CONTINUÏTEIT

Supporters die zijn aangesloten bij Het Legioen kunnen zich binnenkort verkiesbaar stellen voor een bestuurszetel in de Stichting Continuïteit van Feyenoord. Deze Stichting Continuïteit Feyenoord is naast de Raad van Commissarissen één van de hoogste organen binnen de club. De stichting beheert onder meer het gouden aandeel en heeft daarmee bijzondere zeggenschap en bewaakt het cultureel erfgoed van de club.
Over de volgende onderwerpen kan de voetbalclub alleen met instemming van de Stichting Continuïteit Feyenoord een besluit nemen:
 
·      De naam van de club
·      De kernactiviteiten van de club
·      Het logo of de clubkleuren
·      Een wezenlijke wijziging van de structuur van de jeugdopleiding
·      Alle besluiten die directe invloed hebben op het lidmaatschap van de KNVB en/of op (het hebben van) de licentie
·      De locatie waar het eerste elftal haar thuiswedstrijden speelt
 
Daarnaast bezit de Stichting Continuïteit Feyenoord wettelijke rechten als mede-aandeelhouder, zoals het recht om de bestuurders van de voetbalclub te benoemen en de jaarrekening vast te stellen. Op dit moment bestaat de Stichting Continuïteit uit vijf personen, te weten Gerard Kerkum (voorzitter), Aad van der Laan (Sportclub Feyenoord), Aad de Vries, Hans Brus en Gerard Moussault.
 
Het bestuur van de Stichting Het Legioen, bestaande uit Dick van Well, Mark Koevermans en Mark van Beek, vormt het stembureau. Vanuit de supporters die zich aanmelden maken zij een selectie van vijf kandidaten. Hierop kunnen de deelnemers aan Het Legioen vervolgens een stem uitbrengen. De kandidaat die de meeste stemmen ontvangt neemt voor een periode van ten hoogste vier jaar plaats in het bestuur van de Stichting Continuïteit Feyenoord.
 
Alle deelnemers aan Het Legioen ontvangen begin september meer informatie over de procedure. Wanneer de kandidaten bekend zijn wordt hier uiteraard melding van gemaakt op zowel de website van Feyenoord als van Het Legioen.
 
Profielschets kandidaat bestuurslid Stichting Continuïteit Feyenoord:
·      Meerderjarig, d.w.z. 18 jaar of ouder.
·      Aangesloten bij Het Legioen.
·      Grote affiniteit met Feyenoord en bekend met historie en cultuur van de club.
·      Van onbesproken gedrag, d.w.z. niet in aanraking gekomen met justitie en nooit wegens wangedrag gesanctioneerd door Feyenoord of de KNVB.
·      Bestuurlijke ervaring in het voetbal of een sportgerelateerde omgeving.
·      Bij voorkeur administratieve ervaring.
·      Representatief.