Fanshop
Fanshop

Gudde heeft vertrouwen in succes plan van aanpak

Algemeen directeur Eric Gudde heeft het volste vertrouwen dat Feyenoord via het plan van aanpak dat is opgesteld over twee jaar zwarte cijfers kan schrijven. De KNVB heeft de plannen van de club om financieel gezond te worden goedgekeurd. ‘Zij noemen onze plannen realistisch en zijn vol vertrouwen dat de weg die wij gaan bewandelen de juiste is’, zegt Gudde.
Het plan van aanpak behelst vier belangrijke punten, te weten het terugbrengen van de bedrijfskosten, een realistische omzetgroei, het saneren van een deel van de schulden en het verbeteren van de liquiditeitspositie. ‘De KNVB gaat regelmatig controleren of wij op de goede weg zijn’, vertelt Gudde. Feyenoord wil via het plan van aanpak binnen drie jaar ‘promoveren’ naar categorie II, nadat de club in juli van dit jaar werd terug geplaatst naar Categorie I.Een cruciale factor in het financiële herstelplan is de post spelerssalarissen. ‘Die post moet met vele miljoenen naar beneden’, vertelt Gudde. ‘We hebben voor ons salarishuis een eindbedrag vastgesteld en daar zullen we geen euro bovenuit komen.’

Feyenoord heeft nog altijd te maken met 21 miljoen euro aan rentedragende schulden. ‘Die schuld moeten we verkleinen, maar hoeft niet terug naar nul’, zegt Gudde, die daaraan toevoegt dat Feyenoord altijd aan al haar financiële verplichtingen heeft kunnen voldoen.Een groep vermogende ondernemen die binnen de club ‘de vrienden van Feyenoord’ wordt genoemd, heeft eveneens hun vertrouwen uitgesproken in de nieuwe koers die is ingezet. Zij hebben hun geloof kracht bij gezet met een financiële injectie, waardoor de vermogenspositie van Feyenoord significant is verbeterd. Gudde: ‘Het zijn mensen met een rood-wit hart, die onvoorstelbaar belangrijk voor ons zijn. Zij hebben Feyenoord geholpen in de liquiditeitspositie, waardoor de continuïteit van de club gegarandeerd is.’

Gudde heeft goede hoop dat Feyenoord uiteindelijk uit de rode cijfers kan komen. ‘We zijn er nog lang niet, maar we hebben de afgelopen negen maanden wel enorme stappen gemaakt.’ Eén van die stappen is een verlenging van het contract met hoofdsponsor ASR. ‘Daar zijn wij zeer blij mee’, zegt Gudde. ‘Voor de continuïteit van de club is het verlengen van het contract met de hoofdsponsor ongelooflijk belangrijk.’