Fanshop
Fanshop

Feyenoord ontraadt deelname aan spelersfonds van supportersvereniging FSV

Elk initiatief om Feyenoord te steunen wordt door de club gewaardeerd. Feyenoord is echter ongelukkig met het zogenoemde Koop- en Spaarplan dat de Feyenoord Supportersvereniging morgen (woensdag) lanceert. Deelname wordt door de club dan ook ontraden.
Volgens Feyenoord is het FSV-spelersfonds op punten vaag en verwarrend. Zo is bij voorbeeld onduidelijk welk percentage van de door supporters in te leggen gelden uiteindelijk bij de club terecht komt, hoe dit fiscaal zou moeten worden geregeld en of de club dit geld wel zal willen of kunnen aanwenden voor de doelen die door de supportersverenging worden genoemd.

Feyenoord heeft er geen moeite mee dat de FSV in het kader van de ledenwerving met een plan komt waar zij en hun leden beter van worden, mits het niet concurreert met Feyenoord en haar partners. Door dit te combineren met een spelersfonds zaait de vereniging nu echter minimaal verwarring en doet de FSV deelnemers toezeggingen over de besteding van de inleggeleden waarvan uiterst onzeker is of en zo ja in welke mate deze uiteindelijk ook zullen worden uitgevoerd. De FSV heeft dit niet met Feyenoord overlegd.

De organisatie achter het Koop- en Spaarplan meldde zich in eerste instantie bij de club zelf. Het ging om een commerciële partij die als doel had er zelf ook aan te verdienen. Feyenoord is niet met deze mensen in zee gegaan, onder andere omdat de club zelf al goed lopende spelersfondsen heeft en er dus geen behoefte was aan een alternatief met veel onduidelijker voorwaarden en spelregels. ‘Spijtig genoeg is de FSV vervolgens tegen het advies van de club in toch met hen in zee gegaan, met dit vage plan tot gevolg’, laat de directie van Feyenoord weten.

De directie zet ook vraagtekens bij de rol die de FSV zich aanmeet met de introductie van het Spelersfonds. ‘Je kunt je echt afvragen of het de rol van een supportersvereniging is om transferrechten van spelers te gaan kopen. Ook al lijken de bedoelingen op het eerste gezicht goed, volgens ons drijf je als FSV dan wel erg ver af van je eigenlijke doel, namelijk het vervullen van een vakbondsfunctie voor de supporters’, stelt algemeen directeur Eric Gudde vast. ‘Supportersverenigingen behoren in onze ogen primair op te komen voor de belangen van hun achterban. Dit bijvoorbeeld door zich in te zetten voor zaken als goede omstandigheden bij wedstrijden en goed vervoer daar naar toe. Maar het direct of indirect verwerven van transferrechten van spelers is volgens ons niet waarvoor ze zijn opgericht.’

Uit de plannen wordt volgens Feyenoord bovendien niet duidelijk welk percentage van de door de leden in te leggen gelden voor het genoemde doel worden aangewend en op welke formele basis dit wordt verstrekt. Zo staat er bij voorbeeld ook dat een percentage kan worden besteed aan bijvoorbeeld een loterij of een feestavond. ‘Dat mag natuurlijk, maar de vraag is of mensen die denken deel te nemen aan een echt Spelersfonds dit ook als een logische besteding van hun geld zien.’