Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

Nieuwe notitie Gedragsregels

De nieuwe beleidsnotitie ‘Gedragsregels, Beroepsmogelijkheden, Commissie van Toezicht’ is verschenen. Het betreft de vierde editie van de notitie, waarin staat beschreven aan welke regels bezoekers van wedstrijden en evenementen van Feyenoord zich dienen te houden, wat de gevolgen zijn van eventueel wangedrag en welke beroepsmogelijkheden supporters hebben wanneer zij beschuldigd worden van wangedrag.
Ten opzichte van de notitie voor het seizoen 2009/2010 hebben er nauwelijks wijzigen plaats gevonden. Nieuw is wel dat bij een overtreding van de Standaardvoorwaarden KNVB of de huis- dan wel gedragsregels een supporter binnen twee weken nadat hij of zij in staat van beschuldiging is gesteld schriftelijk verweer kan indienen en dat dit verweer zal worden meegenomen bij het bepalen van de sanctie.

De notitie Gedragsregels 2010/2011 kan hier bekeken worden.