Fanshop
Fanshop

Geruchtenstroom rond Beenhakker irriteert clubleiding Feyenoord

Directie en Raad van Commissarissen van Feyenoord hebben de laatste dagen met stijgende verbazing kennis genomen van berichten in de media over een naderend vertrek van technisch directeur Leo Beenhakker. In de berichtgeving wordt gesuggereerd dat de club het aflopende contract met Beenhakker voortijdig wil beëindigen, dan wel dat de overeenkomst aan het einde van het lopende seizoen in elk geval niet zal worden verlengd. Het feit dat er op dit moment nog niet met Leo Beenhakker is gesproken over de toekomst na dit seizoen, wordt daarbij genoemd als belangrijkste vingerwijzing dat Feyenoord niet door zou willen met haar technisch directeur.
De clubleiding hecht er naar aanleiding van deze geruchtenstroom aan te verklaren dat een verlenging of een beëindiging op dit moment nog helemaal niet aan de orde is. In de in oktober 2009 afgesloten overeenkomst tussen Feyenoord en Leo Beenhakker is opgenomen dat partijen de aflopende samenwerking voor 1 februari 2011 evalueren, en dat er aan de hand daarvan wordt gesproken over het al dan niet aangaan van een nieuwe overeenkomst.

‘Dat er tot dusver niet is gesproken over al dan niet verlengen is dus helemaal niet vreemd. Ik ben daar nu ook helemaal niet mee bezig’, aldus Leo Beenhakker. Hetgeen door algemeen directeur Eric Gudde wordt beaamd. ‘Er is op dit gebied niets bijzonders aan de hand. Het proces verloopt straks gewoon zoals we dat in 2009 al met elkaar hebben afgesproken.’