Fanshop Tegemoetkoming
Fanshop Tegemoetkoming

Zondag aangepaste wedstrijdomlijsting

Feyenoord-SC Heerenveen begint aanstaande zondag om 16.30 uur. In verband met het overlijden van Fred Blankemeijer is het omlijstende programma aangepast. Zo zal deze oer-Feyenoord voorafgaand aan het duel worden herdacht en geëerd met een minuut stilte en een speciale TIFO-actie van de supporters. Feyenoord rekent op de medewerking en het respect van alle bezoekers en verzoekt eenieder om tijdig aanwezig te zijn.

PILOTPROJECT ZELFSCAN
Feyenoord experimeert vanaf het duel met Heerenveen met een geautomatiseerde toegangscontrole. Bij poort 26 (gele zijde) kunnen alle toeschouwers die in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs zelf gaan scannen. Feyenoord hoopt hiermee een efficiëntere en doelmatigere manier van het betreden van het stadion te realiseren. Feyenoord rekent op begrip en de medewerking van de bezoekers uit deze sector.

VAANWEG DIT WEEKEND AFGESLOTEN
In verband met werkzaamheden zal de Vaanweg dit weekend afgesloten zijn. Hierdoor zal het zeer waarschijnlijk extra druk worden op de Spinozaweg, IJsselmondse Randweg en Groeninx van Zoelenlaan.

DENK AAN UW MEDESUPPORTERS, SCHUIF DOOR
Hoewel er genoeg zitplaatsen zijn in het stadion, komt het voor dat mensen op de trap moeten zitten. In verband met veiligheidsredenen dienen die echter vrij te blijven. We willen iedereen daarom vragen om uitsluitend op het plekje te gaan zitten waar hij of zij recht op heeft. Denk ook aan uw medesupporters en schuif zo ver mogelijk door. Neem uitsluitend plaats op de stoel waar u recht op heeft. Gebruik de stoeltjes niet voor jassen, tassen et cetera. Feyenoord rekent op uw medewerking en wenst u een plezierige en succesvolle wedstrijd toe.

ONTHOUD U VAN KWETSENDE SPREEKKOREN EN HET GOOIEN VAN VOORWERPEN
Feyenoord verzoekt alle bezoekers van Feyenoord-Sc Heerenveen dringend om zich te onthouden van kwetsende spreekkoren en van het gooien van voorwerpen en/of het afsteken van vuurwerk. Indien u zich hier toch schuldig aan maakt, schaadt u daarmee ernstig het imago en de belangen van Feyenoord. Bovendien kan de KNVB straffen en forse boetes opleggen naar aanleiding van wangedrag van de bezoekers van onze wedstrijden. Uw club kan hierdoor financiële schade oplopen.

CONTROLE OP IDENTITEITSBEWIJS
Conform de standaardvoorwaarden van de KNVB dienen bezoekers van wedstrijden in het betaalde voetbal zich altijd te kunnen legitimeren ten overstaan van daartoe bevoegde personeel. Daaronder vallen in dit geval veiligheidsmedewerkers van Feyenoord. Wij verzoeken alle bezoekers dan ook er voor te zorgen dat zij in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Supporters die niet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs lopen helaas het risico op een sanctiemaatregel:

1e keer niet in bezit: vermaning
2e keer niet in bezit: officiële waarschuwing
3e keer niet in bezit: lokaal stadionverbod

Feyenoord doet een dringend beroep op haar supporters om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen zodat voornoemde sancties achterwege kunnen blijven.