Fanshop
Fanshop

Jaarcijfers seizoen 2009/10 volgens verwachting

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn vorige week de jaarcijfers van Feyenoord over het seizoen 2009/2010 officieel vast gesteld. Eerder al accordeerden de Raad van Commissarissen dezelfde cijfers na een goedkeurende verklaring van accountantskantoor PricewaterhouseCoopers. Per heden is het jaarverslag op deze site terug te vinden.
Zoals de afgelopen maanden al langs diverse kanalen is gecommuniceerd heeft Feyenoord het financiële jaar 2009/2010 afgesloten met een negatief bedrijfsresultaat van € 4,0 miljoen (2008/2009 negatief € 8,2 miljoen). Aangevuld met een negatief resultaat uit financiële baten en lasten van € 1,4 miljoen bedroeg het negatieve operationele resultaat € 5,4 miljoen (2008/2009 negatief € 9,3 miljoen). Het totale negatieve resultaat na belastingen bedroeg € 14,5 miljoen (2008/2009 negatief € 16,8 miljoen) mede als gevolg van het negatieve resultaat verkoop spelers van € 9,1 miljoen (2008/2009 negatief € 7,5 miljoen).

‘Het betreft de cijfers van de periode vóór de kapitaalsinjectie en deze zijn conform eerder uitgesproken verwachtingen en in lijn met de in ons plan van aanpak uitgezette marsroute’, laat financieel directeur Onno Jacobs optekenen. ‘We gaan verder op de reeds ingezette weg om financieel gezond te worden.’

- Klik hier voor het financieel verslag