Fanshop
Fanshop

RTV Rijnmond rectificeert bericht over extra toelage directie Feyenoord

RTV Rijnmond heeft, onder de dreiging van een kort geding, het bericht gerectificeerd dat zij eergisteren naar buiten bracht over een extra eenmalige toelage die de directie van Feyenoord aan zichzelf zou hebben uitgekeerd.

De regionale zender suggereerde, zowel op haar website als op radio en televisie, dat de directie van de stadion ondanks een sportief teleurstellend seizoen en een weg te werken schuldenlast een eenmalige bonus zou hebben ontvangen. Hiervan is geen sprake, zo erkent de zender vandaag.

Op de website van RTV Rijnmond staat daarover nu de volgende verklaring te lezen.

Toelage Feyenoord directie niet eenmalig

De directie van Feyenoord krijgt jaarlijks een toelage op het salaris. Feyenoord laat weten dat deze toelage ‘kan en zal worden aangewend om het pensioen, levensverzekering of de levensloopregeling in te vullen’. RTV Rijnmond meldde eerder dat het ging om een eenmalige toelage, dit blijkt dus niet juist.

Feyenoord directeur Gudde ontving de afgelopen jaren een toelage als onderdeel van zijn arbeidsvoorwaarden. De voltallige directie ontvangt zo’n toelage. Dit blijkt uit de salaris-administratie van Feyenoord, die RTV Rijnmond ingezien heeft. De hoogte van de toelagen zijn dan ook bekend bij de redactie van Rijnmond.

Het bericht dat commercieel directeur Koevermans een salarisverhoging kreeg, omdat zijn positie binnen de club werd gewijzigd van titulair naar statutair directeur, is door Feyenoord bevestigd.

Overigens laat Feyenoord weten dat de directie vanaf 2008 op eigen initiatief afstand heeft gedaan van het variabele deel van hun beloning, vanwege de moeilijke financiële situatie van de club. Dit staat los van de jaarlijkse toelage.


Feyenoord is maar beperkt tevreden met de rechtzetting, omdat de kwalijke suggestie dat de directie van Feyenoord bonussen ontvangt toch blijft hangen. Dit terwijl het hier gaat om reguliere arbeidsvoorwaarden voor de directie die al jaren gelden en vast onderdeel uitmaken van de salarisstructuur van de huidige, maar ook van de vorige directie, in het kader van een bijdrage aan pensioen, levensverzekering of levensloop.

De stadionclub noemt het goed dat uiteindelijk door RTV Rijnmond is teruggenomen dat de directie van Feyenoord een soort bonus uitgekeerd heeft gekregen, maar blijft boos omdat de regionale zender de feiten niet vooraf bij de club heeft gecheckt en er daardoor verkeerde conclusies zijn getrokken. Om die reden zal de club dan ook een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek.

Verder is besloten dat de medewerking van Feyenoord aan programma’s van RTV Rijnmond tot een minimum zal worden beperkt. Uitgangspunt is en blijft dat alle media hun journalistieke werkzaamheden moeten kunnen verrichten bij Feyenoord. Echter, op geen enkele manier zal er van de zijde van werknemers van Feyenoord nog sprake kunnen zijn van enige vorm van medewerking om RTV Rijnmond extra van dienst te zijn. Dit betekent onder meer dat spelers, trainers en andere medewerkers van Feyenoord tot nader order niet in programma’s van de regionale zender zullen verschijnen en ook niet zullen meewerken aan interviews. Feyenoord neemt deze maatregelen omdat Rijnmond sinds het, aan het begin van het lopende seizoen de live radiorechten kwijtraakte aan Megastad FM, de club en haar medewerkers structureel lijkt te proberen in een kwaad daglicht te stellen.