Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

Eerste ledenvergadering SSF na de zomer

Op 17 april jl. hebben de Vrienden van Feyenoord (VvF) de supporters bedankt voor het behalen van één miljoen euro voor de gezondmaking van Feyenoord. Nadien is het even stil geweest rondom de acties ‘Supporters Steunen Feyenoord’ (SSF) en ‘Bedrijven Steunen Feyenoord’ (BSF). Er moeten ook nog enkele formaliteiten worden afgewikkeld.

Binnenkort zal er een vervolgstap gezet worden door het oprichten van een STAK (Stichting Administratiekantoor) voor zowel de SSF als de BSF. In het bestuur van deze STAK zal onder andere een afgevaardigde van de FSV een zetel krijgen. Gisteren heeft de FSV hier over gesproken met Feyenoord.

De vereniging SSF heeft de intentie om na de zomer een algemene ledenvergadering te houden (zoals vastgesteld in de statuten). Tijdens deze ALV zal duidelijk gemaakt worden hoe de participatie van de SSF en BSF binnen de VVF zal zijn.

In het kort: Na oprichting van de STAK van de SSF en BSF zal worden deelgenomen in de VVF. Binnen de VVF zal met één miljoen één participatie worden verkregen. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van de VVF heeft de SSF dan stemrecht via de STAK. Voor het hele verhaal rondom de actie SSF verwijzen wij naar de website www.supporterssteunenfeyenoord.nl waar de werking van de actie nog eens gedetailleerd uiteen wordt gezet.

De komende tijd zullen we meer duidelijkheid geven over de verdere stand van zaken.