Fanshop
Fanshop

Participatie ‘Supporters Steunen Feyenoord’ in VvF nu officieel

Het eerste door de acties ‘Supporters Steunen Feyenoord’ en ‘Bedrijven Steunen Feyenoord’ ingezamelde miljoen euro is inmiddels overgemaakt aan de voetbalclub. Zoals van te voren gecommuniceerd zal het geld volledig aangewend worden voor de financiële gezondmaking van de club. Om het ingezamelde geld daadwerkelijk over te kunnen maken aan de club, dienden eerst de nodige administratieve formaliteiten afgewikkeld te worden. Dat is inmiddels gebeurd. Feyenoord en de Vrienden van Feyenoord zijn blij dat de formaliteiten nu zijn afgewikkeld.
Dankzij het gezamenlijke bijeengebrachte bedrag van 1 miljoen euro verwerven de acties ‘Supporters Steunen Feyenoord’ (SSF) en ‘Bedrijven Steunen Feyenoord’ (BSF) een participatie in de ‘Vrienden van Feyenoord’ (VvF). In ruil voor het geld hebben de Vrienden van Feyenoord aandelen verworven in Feyenoord en daarop certificaten (van aandelen) uitgegeven aan de zogeheten STAK’s (stichting administratiekantoren) van de steunacties.

‘De afgelopen periode dienden we via de notaris onder meer de oprichting van de stichtingen administratiekantoor te regelen, voor zowel de SSF als BSF’, legt Mark van Beek, bestuurder van de Vereniging SSF namens Het Legioen, uit. ‘Dat was een formeel en ingewikkeld administratief proces dat flink wat tijd heeft gekost, maar het moest wel netjes en volgens de regels gebeuren. Inmiddels is het afgerond en is het eerste miljoen al overgemaakt aan de club, iets waar we met zijn allen heel erg trots op mogen zijn. De supporters en bedrijven die meedoen aan deze actie leveren een hele wezenlijke bijdrage aan de gezondmaking van Feyenoord.’

Van Beek, tevens bestuurder van Het Legioen, vertelt verder dat de vereniging SSF aan het einde van deze zomer een algemene ledenvergadering zal organiseren, conform de statuten. ‘Tijdens die vergadering kunnen ook de opengevallen plekken in het bestuur van de vereniging SSF worden ingevuld. Via de STAK’s zal namens de supporters één persoon afgevaardigd zijn bij de VvF. Op die manier kunnen we er ook op toezien dat het geld dat al ingezameld is en het geld dat nog steeds binnenkomt op een correcte manier wordt benut voor de financiële gezondmaking van Feyenoord.’ 

Klik hier voor vragen over gebruikte termen deze pagina.

De actie Supporters Steunen Feyenoord werd in december 2010 gelanceerd in De Kuip. De actie is een initiatief van de Vrienden van Feyenoord onder leiding van Blokland, de Feyenoord Supporters Vereniging (FSV) en Het Legioen. Supporters Steunen Feyenoord biedt supporters de mogelijkheid om Feyenoord te helpen om financieel weer gezond te worden. Zij kunnen zich hiertoe voor tenminste 10 euro aansluiten bij de vereniging Supporter Steunen Feyenoord (SSF). Voor bedrijven die Feyenoord willen steunen is tegelijkertijd onder de naam Bedrijven Steunen Feyenoord een actie gestart, waarbij participaties van 5010 euro per stuk kunnen worden aangeschaft. Beide acties lopen tot september 2012.

Klik hier voor de website van Supporters Steunen Feyenoord.
Klik hier voor de website van Bedrijven Steunen Feyenoord.