Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

Stand van zaken Vereniging Supporters Steunen Feyenoord

Op verzoek van de Vrienden van Feyenoord en de vereniging Supporters Steunen Feyenoord plaatsen wij onderstaand bericht dat afkomstig is van de site www.supporterssteunenfeyenoord.nl
Beste leden van de Vereniging Supporters Steunen Feyenoord.

Bij de afdeling Service & Tickets van Feyenoord zijn de laatste tijd enkele vragen binnengekomen over de stand van zaken van het project ‘Supporters Steunen Feyenoord’. Zoals ik op 29 juni jl. op www.feyenoord.nl in een bericht al mededeelde is dankzij het gezamenlijke bijeengebrachte bedrag van 1 miljoen euro via de acties ‘Supporters Steunen Feyenoord’ (SSF) en ‘Bedrijven Steunen Feyenoord’ (BSF) een participatie genomen in de ‘Vrienden van Feyenoord’ (VvF). In ruil voor het geld hebben de VvF aandelen verworven in Feyenoord en daarop certificaten (van aandelen) uitgegeven aan de zogeheten STAK’s (stichting administratiekantoren) van de steunacties. Kortom, de 1 miljoen Euro is volledig aangewend voor de financiële gezondmaking van de club met dank aan de supporters. Klik hier voor het bericht van 29 juni jl.

Bestuursfuncties.
In het bericht van 29 juni jl. liet ik ook weten dat een aantal plekken in het bestuur is opengevallen. Mijn twee collega bestuurders hebben begin juni 2011, kort na de oprichting van de vereniging, besloten om hun bestuursfunctie per direct neer te leggen. In de tussentijd zijn kandidaat-bestuursleden benaderd om voorgedragen te worden als bestuurslid tijdens een te houden Algemene Leden Vergadering. Deze ALV zal uiterlijk begin oktober worden gehouden, waarover de leden binnen afzienbare tijd, onder meer via de websites www.supporterssteunenfeyenoord.nl en www.feyenoord.nl, worden geïnformeerd.

Vrienden van Feyenoord.
Ondergetekende heeft de eerste Aandeelhouders Vergadering van de VvF bijgewoond, mede namens de Bedrijven Steunen Feyenoord. Hiermee is zowel voor de Supporters Steunen Feyenoord als voor de Bedrijven Steunen Feyenoord de inspraak tijdens deze Aandeelhouders Vergadering van de VvF gewaarborgd.

Belevingspakket.
De leden van de Vereniging Supporters Steunen Feyenoord hebben dit seizoen en de komende seizoenen de beschikking over vier Business Seats per wedstrijd. Voor elke wedstrijd in dit seizoen worden twee leden ad-random geselecteerd die samen met een introducé de wedstrijd mogen bezoeken. Zo hebben de eerste vier leden tijdens de eerste twee thuiswedstrijden van het seizoen hiervan al gebruik gemaakt. Een notaris zal de namen trekken van leden die daarvoor tijdens de resterende wedstrijden van het seizoen in aanmerking komen. Tevens zal een lid worden geloot die in aanmerking komt om een trainingskamp van de Feyenoord selectie bij te wonen.

Ik vertrouw erop dat ik hiermee eventuele onduidelijkheden uit de wereld heb geholpen en de vragen die bij Feyenoord zijn binnengekomen voldoende heb beantwoord. Alle afspraken welke op voorhand zijn gemaakt door Feyenoord en de Vrienden van Feyenoord met de Vereniging Supporters Steunen Feyenoord worden nagekomen. En boven alles is het door de supporters gestorte geld volledig op de plek terecht komen waarvoor het was bedoeld; namelijk ter ondersteuning van Feyenoord.

Ik houd u ook in de toekomst uiteraard geregeld op de hoogte en vertrouw erop dat we met elkaar een mooi seizoen gaan beleven!

Met sportieve groet,

Mark van Beek, bestuurslid Supporters Steunen Feyenoord.

Klik hier voor de website van Supporters Steunen Feyenoord. 
Klik hier voor de website van Bedrijven Steunen Feyenoord.