Fanshop
Fanshop

Feyenoord doet onderzoek naar vervalste salarisstroken

Op enkele supportersites zijn vandaag vervalste salarisstroken gepubliceerd van algemeen directeur Eric Gudde en commercieel directeur Mark Koevermans. Feyenoord neemt de zaak hoog op en zal de kwestie voorleggen aan politie en justitie om te bezien welke (gerechtelijke) stappen er genomen kunnen worden.
Het is niet de gewoonte van Feyenoord om op alle onjuiste berichten die op bepaalde sites staan te reageren of om deze te weerleggen. Maar nu er sprake lijkt van het bewust plegen van valsheid in geschrifte en dus het plegen van een strafbaar feit, voelt Feyenoord zich genoodzaakt om te reageren.

De vervalste salarisstroken vermelden onder meer foutieve bedragen, voor Feyenoord onduidelijke coderingen, onjuiste omschrijvingen, en in het geval van Mark Koevermans zelfs een verkeerde woonplaats. Dit alles met het kennelijke doel om bestuursleden zwart te maken. Er wordt geprobeerd om de persoonlijke en bestuurlijke integriteit van de directie doelbewust te beschadigen, zo lijkt het. Feyenoord betreurt het zeer dat enkele lieden voortdurend onrust rond de club proberen te creëren, juist nu Feyenoord zowel in sportief als financieel opzicht stappen maakt in de goede richting.