Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

Twee nieuwe bestuursleden Supporters Steunen Feyenoord benoemd

Op verzoek van de Vrienden van Feyenoord en de vereniging Supporters Steunen Feyenoord plaatsen wij onderstaand bericht:
2 nieuwe bestuursleden benoemd tijdens de ALV van de vereniging Supporters Steunen Feyenoord op 3 oktober 2011

Vooruitlopend op de conceptnotulen, informeren wij u dat afgelopen maandagavond tijdens een enerverende vergadering twee nieuwe bestuursleden zijn benoemd. Namens de FSV is dit Hans Fortuin en op voordracht van het zittende bestuur is Ronald Jansen gekozen. Hans Fortuin is een goede bekende binnen de Feyenoord familie, schrijft voor diverse bladen waaronder het supportersmagazine Hand in Hand en is als speaker actief bij de thuiswedstrijden van beloftes en amateurs op Varkenoord. Ronald Jansen is al jaren seizoenkaarthouder van Feyenoord en zelfstandig ondernemer in de ICT. Daarmee telt het huidige bestuur drie personen.

Tijdens de vergadering is door de leden een motie ingediend om het aantal bestuursleden te verhogen naar vijf, waardoor ook supporters die niet aangesloten zijn bij de Feyenoord Supporters Vereniging of Het Legioen zich verkiesbaar kunnen stellen voor het bestuur. Hiervoor is een aanpassing nodig van de statuten en dient een nieuwe ledenvergadering te worden uitgeschreven. Tijdens de vergadering is besloten om dit proces in gang te zetten en binnen afzienbare termijn een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Tevens is tijdens de vergadering de kascontrolecommissie benoemd, bestaande uit Paul Kokkeler, Arien Oskam en Alberto Berruezo. Zij hadden voorafgaand aan de vergadering reeds een onderzoek gedaan naar de financiële gang van zaken en hebben hierover verslag uitgebracht aan de leden. Uit dit verslag is gebleken dat namens Supporters Steunen Feyenoord en Bedrijven Steunen Feyenoord via de Vrienden van Feyenoord € 1miljoen aan Feyenoord is overgemaakt om de financiële positie van Feyenoord te verbeteren. Duidelijk is dat de leden van de vereniging meer initiatieven verwachten om dit bedrag te doen laten stijgen. Om dit fantastische initiatief van de supporters op te kunnen zetten heeft Feyenoord N.V. destijds de eerste kosten voor oprichting van de vereniging en het inzetten van acties voor haar rekening genomen. Deze kosten zijn niet ten laste gegaan van de opbrengst van de Supporters en de Bedrijven. Door deze kosten voor te financieren heeft Feyenoord uiteindelijk € 1mln bij kunnen schrijven op haar rekening.

Als bestuur zijn wij trots op dit behaalde resultaat en bedanken hierbij alle leden voor hun bijdrage aan de verdere financieel gezondmaking van Feyenoord.

Zodra de concept-notulen gereed zijn, zullen deze worden gepubliceerd op de sites www.supporterssteunenfeyenoord.nl en www.feyenoord.nl en www.feyenoordnet.nl.

Met sportieve groet,

Bestuur Supporters Steunen Feyenoord.