Fanshop
Fanshop

Kom zondag op tijd, mis geen minuut

Feyenoord-FC Twente begint zondag om 14.30 uur. Feyenoord doet een dringend beroep op alle bezoekers van deze thuiswedstrijd om bijtijds en bij voorkeur per openbaar vervoer naar het stadion te komen. De club hoopt daarmee dat lange wachttijden en rijvorming voor de poorten voorkomen kan worden, te meer daar rond dit duel extra veiligheidsmaatregelen van kracht zijn. Feyenoord verzoekt alle supporters ook om het elftal op een positieve manier te ondersteunen, kwetsende en/of discriminerende spreekkoren achterwege te laten en géén vuurwerk mee te nemen naar het stadion.
Op zondag 4 december miste een deel van het Legioen de openingsfase van de wedstrijd tegen PSV. Bij die ‘half één-wedstrijd’ kwamen veel supporters pas laat naar het stadion, een deel overigens vanwege een trein die te laat vertrok. Gebleken is wel dat Feyenoord – PSV werd bezocht door 43.000 toeschouwers, maar dat er om 11.30 uur pas 17.000 mensen binnen waren. Veel supporters meldden zich pas in het laatste uur voor aanvang van de wedstrijd bij het stadion. Bij zulke grote aantallen is het vrijwel onmogelijk om iedereen tijdig binnen te krijgen, een situatie die de club graag wil voorkomen. Binnen Feyenoord leeft de hoop en verwachting dat het elftal zondag op een zelfde ondersteuning vanuit de supporters mag rekenen als bij het duel met PSV, te meer daar het elftal heeft laten zien zich aan die geweldig positieve sfeer op te kunnen trekken.

Denk aan uw medesupporters, schuif door
Hoewel er genoeg zitplaatsen zijn in het stadion, komt het voor dat mensen op de trap moeten zitten. In verband met veiligheidsredenen dienen die echter vrij te blijven. We willen iedereen daarom vragen om uitsluitend op het plekje te gaan zitten waar hij of zij recht op heeft. Denk ook aan uw medesupporters en schuif zo ver mogelijk door. Neem uitsluitend plaats op de stoel waar u recht op heeft. Gebruik de stoeltjes niet voor jassen, tassen et cetera. Feyenoord rekent op uw medewerking en wenst u een plezierige en succesvolle wedstrijd toe.

Onthoud u van kwetsende spreekkoren en het gooien van voorwerpen
Evenals Feyenoord – PSV is ook Feyenoord – FC Twente een zogenoemde ‘B-wedstrijd’, een wedstrijd met enig risico dus. Dit houdt in dat toegangscontroles wat strenger zijn dan bij wedstrijden zonder risico. Feyenoord is verplicht de controles op de afgesproken manier uit te voeren. Feyenoord doet tevens een dringend beroep op haar supporters om naast ongewenste spreekkoren, het gooien van voorwerpen of vloeistoffen en provocerend gedrag jegens de uitsupporters/ tegenstanders vooral het afsteken van vuurwerk achterwege te laten. De club is verplicht om wanneer het vuurwerk bij supporters aantreft en constateert dat supporters vuurwerk afsteken sanctiemaatregelen te nemen. De club hoopt echter dat dit niet nodig zal zijn.

Controle op identiteitsbewijs
Conform de standaardvoorwaarden van de KNVB dienen bezoekers van wedstrijden in het betaalde voetbal zich altijd te kunnen legitimeren ten overstaan van daartoe bevoegde personeel. Daaronder vallen in dit geval veiligheidsmedewerkers van Feyenoord. Wij verzoeken alle bezoekers dan ook er voor te zorgen dat zij in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart). Een persoonlijke SCC (Feyenoord uitkaart) wordt ook als identificatiebewijs geaccepteerd, mits de persoon die zich dient te identificeren ook de persoon (verificatie middels pasfoto) op de kaart is (conform uitkaartregeling). Voor het identificeren bij de politie (of andere gezagsdragers) zal alleen een wettelijk geldige ID (paspoort of rijbewijs) volstaan. Feyenoord adviseert alle supporters boven de 14 jaar dan ook om bij het bezoeken van het stadion een geldig legitimatiebewijs (of een kopie hiervan) bij zich te hebben.

Supporters die niet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs lopen helaas het risico op een sanctiemaatregel:

1e keer niet in bezit: vermaning
2e keer niet in bezit: officiële waarschuwing
3e keer niet in bezit: lokaal stadionverbod

Feyenoord doet een dringend beroep op haar supporters om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen zodat voornoemde sancties achterwege kunnen blijven.