Fanshop
Fanshop

Verslag ALV Supporters Steunen Feyenoord 19 december 2011

De Vereniging Supporters Steunen Feyenoord heeft op 19 december jl. een Algemene Ledenvergadering gehouden in de Maaszaal in De Kuip. Het bestuur van de vereniging heeft Feyenoord gevraagd onderstaand verslag van de vergadering te publiceren.

Twee nieuwe bestuursleden gekozen in bestuur.

Op maandag 19 december 2011 is de tweede Algemene Ledenvergadering van de vereniging “Supporters steunen Feyenoord” gehouden in de Maaszaal van Stadion Feijenoord. Bijna 100 leden waren gekomen om een belangrijke motie van de vorige ledenvergadering (3 oktober jl.) verder uit te werken. Het voorstel beoogde een uitbreiding van het bestuur met twee personen, die zich onafhankelijk van de twee initiatiefnemers kandidaat kunnen stellen.

Op deze tweede ALV werd deze wijziging van de Statuten algemeen aangenomen, maar doordat minder dan de vereiste 3/4 van de stemmen aanwezig was, is een derde ALV noodzakelijk om de wijziging door te kunnen voeren; een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemmen is dan voldoende.

Hierop vooruitlopend heeft de verkiezing van de twee nieuwe bestuursleden plaatsgevonden. Er hadden zich negen kandidaten gemeld die zich één voor één hebben voorgesteld aan de leden. Na het tellen van de stemmen bleken Jan de Knecht en Ton Jonker met ruime meerderheid te zijn gekozen door de leden voor een plaats in het bestuur. Het bestuur feliciteert Jan en Ton met deze voorlopige benoeming, welke bevestigd kan worden in de volgende ALV, zodra de statutenwijziging akkoord is bevonden.

Het nieuwe bestuur zal in het begin van het nieuwe jaar bij elkaar komen om de taken te verdelen en een activiteitenplan op te stellen, welke kan worden voorgelegd aan de leden in de volgende ALV.

Deze volgende ALV van de vereniging Supporters Steunen Feyenoord zal gehouden worden op maandag 16 januari 2012, aanvang 19.30 uur. De locatie zal op een nader tijdstip bekend worden gemaakt.

Met sportieve groet,

Bestuur Vereniging Supporters steunen Feyenoord.