Fanshop
Fanshop

Belangrijke informatie voor seizoenkaarthouders

In verband met gewijzigde wetgeving zullen supporters die een seizoenkaart hebben niet langer kunnen rekenen op automatische verlenging met een seizoen. Tot dusver was het gebruikelijk dat wanneer de seizoenkaart niet tijdig werd opgezegd, deze automatisch met een seizoen werd verlengd en hiervoor werd ook het benodigde bedrag afgeschreven. Met ingang van dit jaar is het noodzakelijk dat iedere seizoenkaarthouder die ook het hele volgende seizoen over zijn of haar seizoenkaart wil beschikken zelf actie onderneemt, door de kaart actief te verlengen.
Seizoenkaarthouders die vóór het einde van het seizoen 2011-2012 hun seizoenkaart verlengen profiteren van een korting. Tot de laatste wedstrijd zullen namelijk de seizoenkaarttarieven gelijk blijven aan de berekende tarieven voor het huidige seizoen 2011-2012. Aan het einde van het seizoen worden de seizoenkaartprijzen geïndexeerd. De prijzen zullen dan met 5% stijgen ten opzichte van de prijzen van seizoen 2011-2012.

Alle seizoenkaarthouders worden vanaf het eind van deze week per post en e-mail verder geïnformeerd over het verlengen van de seizoenkaart.