Fanshop
Fanshop

Feyenoord legt veldverwarming aan op Varkenoord

Feyenoord is gestart met de aanleg van veldverwarming op Varkenoord. Dit betekent dat de selectie aanstaande winter, ongeacht de weersomstandigheden, terecht kan op een van de velden op het sportcomplex om te trainen. Tot en met afgelopen seizoen moest de ploeg wegens het ontbreken van veldverwarming bij zeer winters weer uitwijken naar De Kuip of omliggende kunstgrasvelden.
Het merendeel van de kosten die de investering in veldverwarming met zich meebrengt wordt gedekt met het batige saldo dat overbleef uit de vereffening van de inmiddels opgeheven formele vereniging Feyenoord Business Club. Bij de opheffingsvergadering van deze vereniging, die in maart 2010 plaats vond, werd besloten dat het batige saldo ten goede komt aan een verwarmd trainingsveld voor de eerste elftalselectie. Het gaat hierbij om een bedrag van circa 160.000 euro. Dit bedrag is destijds op een aparte rekening geplaatst en is deze week officieel overgemaakt aan Feyenoord.

Feyenoord is het voormalige bestuur en leden van de vereniging Feyenoord Business Club zeer dankbaar voor deze bijdrage aan het topsportklimaat van de club. Na de opheffing van de vereniging FBC in maart 2010 is Feyenoord de activiteiten van de Business Club zelf gaan ontplooien. Ook medewerkers van Stadion Feijenoord alsmede de Sportclub Feyenoord is de BVO binnen het kader van de éénwording zeer erkentelijk voor de medewerking en getoonde flexibiliteit die het mogelijk maakt dat het verwarmde veld nog deze winter in gebruik kan worden genomen.