Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

Feyenoord kiest VolkerWessels voor nieuwbouw

Consortium VolkerWessels is door de Feyenoord-familie geselecteerd als partner voor de bouw van Het Nieuwe Stadion (HNS). De betaald voetbalorganisatie, stadion Feijenoord en de sportclub zullen de komende maanden met het genoemde bouwconsortium plannen uitwerken voor een nieuw onderkomen voor de proftak. De voorkeurslocatie van Consortium VolkerWessels voor het nieuwe stadion is Varkenoord.
De afgelopen weken bestudeerde de top van de Feyenoord-familie de voorstellen van Consortium VolkerWessels alsmede die van BAM, Siemens en Eneco (Feyenoord Founders Consortium). Deze partijen waren uitgenodigd om een business case uit te werken voor HNS. Beide bouwsconsortia leverden een sluitende business case op en gaven daarmee aan dat een nieuw stadion in alle opzichten financieel haalbaar is en vervolgens ook goed rendabel valt te exploiteren.
 
Dat Consortium VolkerWessels vooralsnog de voorkeur krijgt, is vooral omdat zij voor Feyenoord en vooral de gemeente de meest gunstige en minst risicovolle financiële constructie heeft gemaakt. Ook voor wat betreft inkomsten voor Feyenoord voor de toekomst kwam het business model van Consortium VolkerWessels het beste uit de bus.
 
De volgende fase is nu om te onderzoeken of de business case ook in de praktijk volledig uitvoerbaar is. Vooral zal worden bezien of de financiering in de praktijk rond te krijgen is, zoals voorgesteld door Consortium VolkerWessels, en dus met weinig risico voor gemeente en club. Voor dit vervolgonderzoek wordt twee tot drie maanden uitgetrokken, zodat het hele plan nog dit jaar aan de gemeente ter besluitvorming kan worden aangeboden.
 
Voor Het Nieuwe Stadion zijn in deze fase nog geen ontwerpen gemaakt. Wel zijn belangrijke uitgangspunten bepaald. Zo is in de plannen uitgegaan van een  capaciteit van 63.000 toeschouwers, van 1.500 parkeerplaatsen onder het stadion en zal sprake zijn van een uitschuifbaar dak. De totale kosten zullen circa 300 miljoen euro bedragen, waarvan verreweg het grootste deel volgens de plannen van Consortium VolkerWessels uit het bedrijfsleven zal komen.
 
Het Nieuwe Stadion gaat volgens de plannen integraal onderdeel uitmaken van de nieuw te creëren sportcampus Varkenoord. De breedtesport zal een volwaardige plek krijgen naast Het Nieuwe Stadion. In de plannen van Consortium VolkerWessels is zelfs sprake van gedeelde voorzieningen om amateur- en topsport zo veel mogelijk hand in hand te laten gaan.
 
Het huidige Stadion Feijenoord/De Kuip wordt in het plan van Consortium VolkerWessels onderdeel van de stedenbouwkundige gebiedontwikkeling Stadiondriehoek. Deze gebiedsontwikkeling krijgt pas zijn beslag na de oplevering van Het Nieuwe Stadion, welke op zijn vroegst in 2018 voorzien is.