Fanshop
Fanshop

ALV Supporters Steunen Feyenoord

Op verzoek van de vereniging Supporters Steunen Feyenoord plaatsen wij het volgende bericht.
Vereniging Supporters Steunen Feyenoord
Van Zandvlietplein 3
3077 AA ROTTERDAM

Rotterdam, 15 oktober 2012.

Aan: alle leden Vereniging Supporters Steunen Feyenoord

Betreft: ledenvergadering Vereniging Supporters Steunen Feyenoord d.d. 15 november 2012.

Beste Feyenoord supporter,

Wij nodigen de leden van de Vereniging Supporters Steunen Feyenoord uit voor de Algemene Ledenvergadering.

Deze Algemene Leden Vergadering zal plaatsvinden op donderdag 15 november a.s. om 19.30 uur in de Rode Zaal op Varkenoord. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Mocht u belangstelling hebben om deze vergadering bij te wonen, dan verzoeken wij u vriendelijk om u voor 12 november a.s. 17.00 uur aan te melden door een mail te sturen naar info@supporterssteunenfeyenoord.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet,

Bestuur Vereniging Supporters Steunen Feyenoord

Agenda ALV 15 november 2012:
01. Welkom door de voorzitter
02. Mededelingen / ingekomen stukken
03. Goedkeuring notulen ALV 16 januari 2012
04. Activiteiten 2012 - 2013
05. Begroting 2012-2013
06. Rondvraag
07. Einde