Fanshop
Fanshop

Geslaagde workshop voor deelnemers Feyenoord Jobscorer

De deelnemers van het project Feyenoord Jobscorer hebben donderdag een workshop ‘Zo krachtig ben je’ gekregen. Deze workshop was speciaal op maat gemaakt voor de doelgroep en had als belangrijkste doelstelling het bewust worden van elkaars houding, gedrag en kwaliteiten, om op die manier zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventueel sollicitatiegesprek of het contact met een toekomstige werkgever. Het eerste deel van de dag bestond uit het overbrengen van theoretische kennis, waarna de workshop werd afgesloten met twee praktijkoefeningen.
De deelnemers kregen les in hoe zij zichzelf het beste krachtig konden presenteren, waarbij met name werd gewezen op hun persoonlijke uitstraling. Zo maakten de trainer onder meer duidelijk dat oogcontact, handgebaren, taalgebruik en houding essentieel zijn om jezelf zo sterk mogelijk neer te zetten. Na het overbrengen van deze theoretische kennis volgden enkele praktijkoefeningen, waarbij de trainer de besproken onderwerpen fysiek toetste bij de deelnemers.

Tijdens de eerste praktijkoefening werden de jongeren in groepjes van twee of drie personen verdeeld, waarbij ze de opdracht kregen om als directeur van een fictief bedrijf een sollicitatiegesprek te voeren. Het belangrijkste doel hierachter was om de jongeren bewust te maken van een rol als werkgever, aangezien de meesten van hen tijdens de volgende fase van het project in contact gaan komen met werkgevers.

De geslaagde workshop werd afgesloten met een tweede praktijkoefening, die in het teken stond van een sterkte/zwakte analyse. Eerst werden de deelnemers gedwongen om zowel zes sterke als zes zwakke punten over zichzelf op te schrijven, om even later ook over elkaar enkele sterke en zwakke punten te benoemen. Deze werden vervolgens besproken, waardoor de jongeren op een positieve manier inzicht kregen in hoe zij door anderen worden gezien.