#KrachtvanFeyenoord
#KrachtvanFeyenoord

Fitter met Feyenoord

Overgewicht terugdringen en kinderen inspireren tot een structureel gezonde levensstijl. Dat is het doel van Fitter met Feyenoord.
Intensief traject
Om deze doelen te bewerkstelligen gaan we tien weken lang intensief aan de slag met een select gezelschap kinderen uit de groepen 3 tot en met 8, die kampen met overgewicht of moeite hebben om een gezonde leefstijl te hanteren. Dit doen we in samenwerking met het gemeentelijke actieprogramma Rotterdam Lekker Fit! en het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar vooral ook met de leerkrachten en ouders, die dagelijks invloed kunnen uitoefenen op de leefstijl van het kind.

De Kuip als inspiratiebron
De Kuip is de inspirerende omgeving waar de structurele verandering in levensstijl wordt gerealiseerd. Hier volgen de kinderen sportlessen, maar ook workshops van onder meer diëtisten, pedagogen én (jeugd)spelers van Feyenoord. Ze ontvangen er aan het einde van het traject hun certificaat. Maar bovenal is De Kuip de plaats waar ze hun zelfrespect en zelfvertrouwen vergroten. 

Doorstroming naar sportclub
Een deel van de kinderen is bij aanvang van Fitter met Feyenoord al lid van een sportvereniging. De jongens en meisjes die dat niet zijn, worden gestimuleerd om de stap naar structureel sporten te nemen, bij een vereniging in de buurt. Een mooi voorbeeld van de #KrachtvanFeyenoord, waarbij het verenigingsleven wordt gestimuleerd. 

Deelname
Deelname aan Fitter met Feyenoord verloopt via school, waar de leerkracht of interne begeleider zelf de kinderen selecteert die baat hebben bij dit onderwijsprogramma. Het is niet mogelijk om kinderen buiten school aan te melden.