Mediarichtlijnen

CONTACT MET FEYENOORD

Feyenoord streeft naar een goede, open en eerlijke relatie met de media. Voor interviews en andere mediaverzoeken met betrekking tot de spelersgroep en technische staf kunt u zich richten tot Samuël Sanches van de afdeling perszaken van Feyenoord. Wij verzoeken u hiervoor gebruik te maken van het online aanmeldformulier voor interview- en media verzoeken op Feyenoord.nl. Ook voor persaccreditaties voor wedstrijden en andere (pers)activiteiten kunt u zich wenden tot Samuël Sanches. Maak hiervoor gebruik van het online aanmeldformulier voor persaccreditaties op Feyenoord.nl. Voor zaken met betrekking tot woordvoering kunt u zich richten tot mediamanager Raymond Salomon (contact).

PERSBERICHTEN EN PERSBIJEENKOMSTEN

In principe verstuurt Feyenoord geen persberichten. Alle nieuwswaardige berichten worden via de website gecommuniceerd naar pers en publiek. Alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld de aankondiging van een persconferentie) worden persoonlijke uitnodigingen aan Feyenoords vaste relaties binnen de media verstuurd. Ook stuurt Feyenoord haar relaties binnen de media wekelijks een persnieuwsbrief met informatie met betrekking tot accreditaties en het programma van het eerste elftal en Feyenoord 2.

1. VERZOEKEN MET BETREKKING TOT SPELERS EN STAF

1.1 Interviewverzoeken spelers en technische staf

Alle interviewverzoeken dienen te lopen via de afdeling perszaken van Feyenoord. U kunt contact opnemen met Samuël Sanches. Interviews dienen ruim vóór publicatie ter correctie en goedkeuring te worden voorgelegd aan de afdeling perszaken.

1.2 Verzoeken van websites en/of andere digitale platforms

Aan interviewverzoeken van op zichzelf staande websites, dan wel digitale platforms die een verlengde/afgeleide zijn van een zogenoemd ‘traditioneel’ medium of merk wordt door Feyenoord in slechts zeer beperkte mate medewerking verleend. Verzoeken van rechtenhoudende media krijgen te allen tijde voorrang.

1.3 Persconferentie en interviews

Op de laatste werkdag voor een wedstrijd organiseert Feyenoord in de regel een contactmoment met de media. Dat betekent een persconferentie van de trainer en/of de gelegenheid om interviews af te nemen met door de club aangewezen spelers. Interviews worden vooraf aangevraagd. Telkens zijn voor deze voorbeschouwingsinterviews per toerbeurt enkele (potentiële basis)spelers beschikbaar die door de club worden aangewezen.

Langere interviews (achtergrondverhalen) kunnen alleen begin van de week worden ingepland en dienen daarom uiterlijk de woensdag ervoor te worden aangevraagd. Alle interviews dienen plaats te vinden in en om het Stadion Feijenoord. U kunt hiervoor contact opnemen met Samuël Sanches.

Alle interviews die op camera worden opgenomen (bijvoorbeeld voor TV of websites) moeten plaatsvinden op de door de club aangewezen locatie en vóór de daardoor bestemde backdorps. Alle verschillende logo's dienen hierbij zichtbaar te zijn.

1.4 Interviewverzoeken directie, trainers Feyenoord Academy en andere medewerkers

Alle interviewverzoeken lopen via de afdeling perszaken van Feyenoord. U kunt contact opnemen met Samuël Sanches.

1.5 Interviewverzoeken jeugdspelers

De spelers van Feyenoord Onder 19 zijn incidenteel en in principe uitsluitend voor wedstrijdgerelateerde interviews beschikbaar (altijd op aanvraag). Feyenoord stelt zich verder op het standpunt dat alle interviews uitsluitend onder begeleiding plaatsvinden. Deze dienen te worden aangevraagd bij de afdeling perszaken van Feyenoord. U kunt contact opnemen met Samuël Sanches. Het is in principe niet mogelijk om jeugdspelers te interviewen die  uitkomen in de jeugdelftallen onder Feyenoord Onder 19.

1.6 Pers bij wedstrijden Feyenoord 2

Na afloop van de wedstrijden van Feyenoord 2 is uitsluitend de trainer beschikbaar voor een korte reactie. Mocht een van een blessure terugkerende speler van Feyenoord 1 zijn opwachting maken bij het tweede elftal, dan is het in principe ook mogelijk hem om een korte reactie te vragen. U dient zich hiervoor te melden bij Samuël Sanches.

1.7 Pers bij trainingen

Uitsluitend de openbare trainingen zijn vrij toegankelijk voor pers (en publiek). Deze trainingen worden doorgaans druk bezocht. Wij adviseren media dan ook tijdig aanwezig te zijn. Alle mediavertegenwoordigers dienen te allen tijde buiten de hekken en achter de boarding/ hekken te blijven. Tevens dienen media de komst naar openbare trainingen uiterlijk de dag ervoor om 17.00 uur kenbaar te maken per e-mail. Besloten trainingen zijn besloten voor pers en publiek.

2. TOEGANG TOT STADION

Buiten persdagen hebben mediavertegenwoordigers uitsluitend toegang tot de binnenring van het stadion indien zij een afspraak hebben gemaakt via de afdeling Perszaken. Beveiligers van Stadion Feijenoord hebben opdracht hierop toe te zien.

3. WEDSTRIJDEN FEYENOORD 1

3.1 Persaccreditaties

Om als mediavertegenwoordiger een wedstrijd van Feyenoord in De Kuip te bezoeken, dient u in het bezit te zijn van een geldige Feyenoord-accreditatie. Deze accreditatie dient uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de wedstrijd bij ons binnen te zijn via www.nsp.nl (NSP-kaarthouders) of het online aanmeldformulier voor persaccreditaties op Feyenoord.nl. Verzoeken die daarna binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. U kunt desgewenst ook een parkeerkaart aanvragen. Parkeren op vertoon van uw NSP of AIPS-kaart is niet mogelijk. In het geval van wedstrijden tegen Ajax en PSV of Europa Cup-wedstrijden dient in verband met het beperkte aantal plaatsen uw accreditatieverzoek uiterlijk vijf werkdagen van te voren bij ons binnen te zijn. Verzoeken die daarna binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Een geldige NSP- of AIPS-kaart zijn geen garantie, maar zijn wel een vereiste om in aanmerking te komen voor een persaccreditatie. Feyenoord behoudt zich het recht voor toegang te weigeren op basis van onder andere de huisregels en beperkte beschikbaarheid.

Indien uw accreditatie goedgekeurd wordt, zult u per e-mail of per post een bevestiging en eventueel een parkeerkaart ontvangen. Met de bevestiging en uw legitimatiebewijs kunt u op wedstrijddagen vanaf anderhalf uur voorafgaand aan de wedstrijd (bij Europese wedstrijden en thuiswedstrijden tegen PSV en Ajax twee uur voor aanvang) toegangskaart afhalen bij het persloket, ter hoogte van de stadion-ingangen 7 tot en met 10, tegenover het Topsportcentrum.

3.2 Fotografen

Om als fotograaf een wedstrijd van Feyenoord in De Kuip te bezoeken, dient u in het bezit te zijn van een geldige Feyenoord-accreditatie. Deze accreditatie dient uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de wedstrijd bij ons binnen te zijn via www.nsp.nl (NSP-kaarthouders) of het online aanmeldformulier voor persaccreditaties op Feyenoord.nl. Verzoeken die daarna binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. U kunt desgewenst ook een parkeerkaart aanvragen. Parkeren op vertoon van uw NSP of AIPS-kaart is niet mogelijk. In het geval van wedstrijden tegen Ajax en PSV of Europa Cup-wedstrijden dient in verband met het beperkte aantal plaatsen uw accreditatieverzoek uiterlijk vijf werkdagen van te voren bij ons binnen te zijn. Verzoeken die daarna binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Een geldige NSP- of AIPS-kaart zijn geen garantie, maar zijn wel een vereiste om in aanmerking te komen voor een persaccreditatie. Feyenoord behoudt zich het recht voor toegang te weigeren op basis van onder andere de huisregels en beperkte beschikbaarheid.

Indien uw accreditatie goedgekeurd wordt, zult u per e-mail of per post een bevestiging en eventueel een parkeerkaart ontvangen. Met de bevestiging en uw legitimatiebewijs kunt u op wedstrijddagen vanaf anderhalf uur voorafgaand aan de wedstrijd (bij Europese wedstrijden en thuiswedstrijden tegen PSV en Ajax twee uur voor aanvang) toegangskaart afhalen bij het persloket, ter hoogte van de stadion-ingangen 7 tot en met 10, tegenover het Topsportcentrum. U krijgt daar een fotoperskaart waarmee u zich vervolgens kunt bewegen naar het perscentrum waar u een fotohesje kunt afhalen. Het dragen van een fotohesje is verplicht, evenals het opvolgen van de instructies van onze stewards. U dient te allen tijde op het kunstgrasgedeelte achter de boarding te blijven. Ook tijdens de opkomst van de spelers is het niet toegestaan foto’s te maken vanaf het speelveld. In onderstaande afbeelding zijn de werkposities voor fotografen in het rood aangegeven. Aan de korte zijden langs het veld zijn LAN-aansluitingen beschikbaar om foto's sneller door te kunnen sturen. Het is niet toegestaan om met uw professionele apparatuur vanaf de tribunes te fotograferen.

3.3 Geweigerde accreditatie?

Indien uw accreditatieverzoek geweigerd is, kunt u de wedstrijden van Feyenoord wel als gewoon toeschouwer bezoeken. In dat geval verwijzen we u naar Feyenoord Service & Tickets via telefoonnummer 0900-1908.

3.4 Perstribune/Mixed zone

Deze kaart geeft toegang tot de perstribune (Maastribune, eerste ring) en het Perscentrum. Of u toegang krijgt tot de mixed zone, en zo ja in welk vak u terecht kunt, is afhankelijk van het medium waarvoor u werkzaam bent. Op uw perskaart is een gekleurde sticker geplaatst die overeenkomt met het aan uw medium toegewezen vak in de mixed zone. De mixed zone bevindt zich in de Maashal achter de Maastribune. Na afloop van wedstrijden zullen de spelers van Feyenoord het stadion zo veel mogelijk via deze ruimte verlaten.

3.5 Perscentrumkaart (Zone 1-2-6)

Bij topwedstrijden zijn er soms meer aanvragen dan er plaatsen beschikbaar zijn op de perstribune. In dat geval zijn er kaarten beschikbaar waarmee de wedstrijd in het perscentrum op tv bekeken kan worden.

3.6 Opnames in het stadion voorbehouden aan rechtenhouders

Alle media buiten de uitzendgemachtigde en clubmedia worden aangemerkt als niet-rechtenhouders. Zonder toestemming van Feyenoord én de uitzendgemachtigde is het voor niet-rechtenhouders in het hele stadion niet toegestaan om opnames te maken (m.u.v. de interviews na afloop in de Mixed Zone). Dit verbod geldt dus zodra u het eerste toegangspoortje bent doorgegaan. In de basis geldt dat deze partijen hun werkzaamheden verrichten in de mixed zone en persruimte. Ter voorkoming van misverstanden: het is niet-rechtenhouders niet toegestaan om op wedstrijddagen zonder toestemming live uitzendingen te verzorgen vanuit het stadion, dus ook niet vanuit de mixed zone, veld, catacomben, tribunes of iedere andere ruimte in het stadion. Ook doet daarbij niet ter zake van welke apparatuur gebruik wordt gemaakt, van professionele camera tot smartphone (en alles daar tussenin).

Ja, ik ga akkoord Feyenoord.nl gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, voor analysedoeleinden en om je van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijf je onze website gebruiken dan ga je akkoord met het plaatsen van cookies.

Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×