Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

Verloning.nl

Bij Verloning.nl is iedereen welkom die wil werken zonder vast contract, maar wel met de zekerheid dat alles goed geregeld is. Geen Kamer van Koophandel of BTW-nummer meer nodig en de belastingen zijn altijd goed geregeld voor de freelancer en de opdrachtgever. Verloning.nl is het eerste bedrijf dat werkenden centraal stelt. Met ruim 20.000 registraties hebben zij de beste deals op het gebied van onder andere de ziektekostenverzekering, opleidingen bij o.a. SkillsTown of Goodhabitz, inzet van een gezondheidscoach en nog veel meer. Hierdoor kan de freelancer onbezorgd doen waar hij of zij goed in is.

Verloning.nl & Feyenoord

Met een voor Verloning.nl uniek vijfjarig Partnercontract is samen met Feyenoord gezocht naar een ‘Geen woorden maar daden’-samenwerking. Door de unieke samenwerking zijn Verloning.nl en Feyenoord in staat om elkaars succes te laten bijdragen in de doelstellingen die zij hebben. Verloning.nl wil verder groeien en niet alleen de eerste, maar met name de beste dienstverlener van werkenden van Nederland worden, waarbij zij graag een steentje bijdragen aan de ambities van Feyenoord.

Wil je meer weten over de dienstverlening van Verloning.nl, kijk dan op www.verloning.nl.