Disclaimer, privacy & cookies

Disclaimer, privacy & cookies

Disclaimer

Feyenoord.nl is de officiële website van Feyenoord Rotterdam N.V. (“Feyenoord”). De informatie die op Feyenoord.nl wordt verstrekt, is bedoeld voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, op en verband houdende met de informatie op Feyenoord.nl, komen toe aan Feyenoord. Het is niet toegestaan afbeeldingen, berichten en/of andere informatie van de website over te nemen, te (her)publiceren, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Feyenoord. Feyenoord is een geregistreerd merk van Feyenoord Rotterdam N.V.

Feyenoord spant zich in om juiste en volledige informatie op haar website te plaatsen, maar kan op dat punt geen garanties geven. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Feyenoord is niet aansprakelijk voor schade die (op welke wijze dan ook) ontstaat door of naar aanleiding van het gebruik of onvolledigheid van de informatie op Feyenoord.nl.

Bij de samenstelling van Feyenoord.nl is onder meer gebruik gemaakt van eerder verschenen materiaal over Feyenoord Rotterdam. Uitgaven als Feyenoord Compleet (Waanders Uitgeverij te Zwolle), Feyenoord Jaarboeken (Feyenoord Rotterdam) en Feyenoord Presentatiegidsen (Feyenoord Rotterdam) hebben als basis gediend voor een gedeelte van het materiaal op Feyenoord.nl. Graag verwijzen wij je voor een compleet overzicht van de bronnen naar de bovenstaande uitgaven. Heb je vragen of opmerkingen over de inhoud van Feyenoord.nl, dan kun je contact opnemen met de afdeling Service & Tickets via www.feyenoord.nl/service. Speciale dank gaat uit naar Henk van der Stoep (archivaris Sportclub Feyenoord) voor zijn speurwerk in het rijke verleden van Feyenoord Rotterdam.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Nederland. De door Feyenoord verzamelde gebruikersgegevens worden volgens de door Feyenoord gepubliceerde Privacyverklaring gebruikt.

Privacyverklaring

Via internet kun je in contact komen met mensen over de hele wereld, overal diensten en producten bestellen en informatie ontvangen die volgens jouw wensen is samengesteld. Ook Feyenoord.nl biedt verschillende persoonlijke diensten. Voor die diensten hebben we soms informatie van jou als gebruiker nodig.

Feyenoord vindt een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens erg belangrijk. Deze gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel. Ook informeren we je over hoe je correcties kunt aanbrengen of je kunt verzetten tegen verwerking van je gegevens.

Waar we jouw toestemming vragen of waar jij gebruik wilt maken van je rechten als gebruiker nemen wij aan dat je 16 jaar of ouder bent. Mocht je jonger zijn dan 16 jaar dan is, in plaats van jouw toestemming, steeds de toestemming van jouw ouder/wettelijk vertegenwoordiger vereist.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Alle persoonsgegevens die je aan Feyenoord verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan Feyenoord, bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier, of als je meedoet aan een (online) actie of een actie op de pagina’s van de sociale netwerken van Feyenoord. Het gaat dan om gegevens zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, identificatie, betaalgegevens, gebruikersnaam en overige gegevens die door jou worden verstrekt;
 • Alle inzendingen van foto’s en bijbehorende gegevens die je aan Feyenoord verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan Feyenoord of het uploaden van foto’s via deze website (www.feyenoord.nl);
 • Bij het bezoeken van onze website (www.feyenoord.nl) worden gegevens als het IP-adres van je computer, de bezochte pagina’s, het type browser, de datum en duur van het bezoek opgeslagen. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar onze cookieverklaring
 • Bij e-mails die vanuit Feyenoord verzonden worden worden gegevens opgeslagen die ons vertellen of je de e-mail hebt ontvangen, hebt geopend en op welke links je eventueel hebt geklikt.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten;
 • Het verstrekken van de door jou gevraagde informatie;
 • Het versturen van clubnieuws en service-gerichte informatie om onze fans te informeren, te interesseren en te betrekken. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen;
 • Het aanbieden van producten, diensten, evenementen van Feyenoord, de partners van Feyenoord of andere partijen waarmee Feyenoord samenwerkt. Het is altijd mogelijk om je af te melden indien je deze informatie niet wenst te ontvangen;
 • Het verrichten van overige marketingactiviteiten, zoals aanpassen van de websites, applicaties, of campagnes aan jouw waarschijnlijk interesses;
 • Analytische doeleinden. Feyenoord.nl kan de door jou opgegeven gegevens ook combineren met informatie verkregen op basis van jouw gebruik van de Feyenoord.nl-diensten om op basis hiervan de inhoud van de Feyenoord.nl-diensten beter op onder andere jouw wensen aan te passen;
 • Het soms opnemen van telefoongesprekken, het evalueren van loketbezoeken en bewaren van e-mails en brieven voor training en coaching, om gebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn. We bewaren de opnames niet langer dan noodzakelijk;
 • Het plaatsen van door supporters nadrukkelijk voor een actie ingezonden foto’s en bijbehorende gegevens op deze website (www.feyenoord.nl) of plaatsing van deze foto’s en gegevens in eventuele andere (promotionele) uitingen van de Feyenoord Juniorclub;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

De door Feyenoord verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder jouw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder jouw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat:

 • het noodzakelijk is voor het goed functioneren van Feyenoord-diensten die door partners van Feyenoord worden aangeboden. Voordat jouw gegevens aan de andere partij worden medegedeeld word je hiervan op de hoogte gesteld en ben je in de gelegenheid om dit te verbieden en af te zien van het gebruik en de dienst. Let op: als je gebruik maakt van diensten van partners van Feyenoord gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy; of
 • Feyenoord hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Feyenoord-diensten of om de rechten van Feyenoord te beschermen; of 
 • dit wettelijk is toegestaan.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Jouw rechten als Feyenoord.nl-gebruiker

Je hebt de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw gegevens worden verwijderd (behalve als wij wettelijk verplicht zijn ze te bewaren of er een wettelijke uitzondering is); dat kan echter betekenen dat je geen gebruik kunt maken van sommige Feyenoord.nl-diensten. 

Feyenoord.nl doet haar best correcte gegevens van jou te registeren en stelt je voor zover dat technisch mogelijk is en Feyenoord daarvoor een programma heeft, zelf in staat jouw gegevens aan te passen. Ook kun je vragen om inzage in je persoonsgegevens. Als je meent dat er onjuiste gegevens over jou zijn vastgelegd, of dat deze gegevens irrelevant of onjuist zijn, of niet mogen worden verwerkt, kun je Feyenoord.nl verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. Je kan hiertoe een verzoek indienen via www.feyenoord.nl/service. Als je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Als je geen prijs stelt op commerciële boodschappen van Feyenoord, zal Feyenoord op jouw verzoek (dat je schriftelijk of per email kunt doen via de hieronder genoemde contactgegevens) de toezending daarvan beëindigen. Als het gaat om commerciële boodschappen van partners van Feyenoord kun je jouw verzoek richten aan deze Feyenoordpartner.

Contactgegevens

Indien je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens hebt, kun je met Feyenoord contact opnemen via www.feyenoord.nl/service.

Wijziging in deze privacyverklaring

Feyenoord.nl houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Via www.feyenoord.nl/service kun je contact opnemen met Feyenoord over deze privacyverklaring. Schriftelijke communicatie kun je richten aan:

Feyenoord Rotterdam N.V. (de officiële vennootschapsnaam en verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens ter zake deze privacyverklaring)
t.a.v. Service & Tickets
Postbus 9635
3007 AP Rotterdam

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen en om de website goed te laten functioneren en navigatie door de Feyenoord.nl-diensten te vereenvoudigen, voor analysedoeleinden (om de website en dienstverlening te verbeteren) en om gepersonaliseerde informatie of advertenties aan te bieden. Cookies zijn geen programma's die op het systeem van een gebruiker draaien en bestanden kunnen beschadigen.

Adverteerders bij Feyenoord.nl of partners van Feyenoord.nl kunnen cookies toepassen om de kwaliteit van hun advertentiecampagnes te verbeteren en advertenties specifiek op jouw voorkeuren af te stemmen (waarbij onder meer gebruik gemaakt kan worden van jouw surfgedrag). Met behulp van cookies is het ook mogelijk voor hen om bij te houden welke sites van adverteerders door jou worden bezocht. Feyenoord.nl heeft bedongen dat deze gegevens niet aan jouw persoonlijke gegevens worden gekoppeld.

Feyenoord.nl weet alleen van haar eigen websites welke daarvan je hebt bezocht. Adverteerders kunnen alleen van de sites waarop ze adverteren zien welke je daarvan hebt bezocht. Deze gegevens worden onder meer gebruikt om de prestatie van een advertentie na te gaan. Een voorbeeld hiervan is het aantal keer dat dezelfde uiting aan dezelfde gebruiker getoond wordt. Hiermee wordt voorkomen dat een gebruiker telkens weer met dezelfde reclameboodschap geconfronteerd wordt. Daarnaast kan door middel van cookies gemeten worden hoeveel unieke bezoekers een bepaalde website heeft en bijvoorbeeld hoeveel nieuwe unieke bezoekers daar de volgende maand bij komen. Dit is waardevolle informatie om campagnes goed te kunnen plannen.

Wij vragen jou op Feyenoord.nl om toestemming voor het plaatsen van onze cookies. Wij registreren aan de hand van een cookie of je toestemming hebt gegeven en bewaren deze gegevens. Door het gebruik van Feyenoord.nl gaan wij uit van het verlenen van toestemming voor het plaatsen van cookies door Feyenoord.nl en onze partners.

Je kan cookies op elk moment verwijderen of laten plaatsen (en alsnog toestemming intrekken of alsnog toestemming geven). Als je toestemming hebt geweigerd voor het plaatsen van de niet functionele cookies en de cookie verwijdert waarmee dat is geregistreerd, dan zul je opnieuw om jouw toestemming worden gevraagd wanneer je onze website bezoekt.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies geaccepteerd worden, niet (langer) geaccepteerd worden, of dat je op de hoogte wordt gesteld, wanneer je een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser en het verwijderen van cookies zijn te vinden in de instructies en/of met behulp van de ‘Help’-functie (in de toolbar) van de meeste browsers.

Ja, ik ga akkoord Feyenoord.nl gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, voor analysedoeleinden en om je van relevante advertenties te voorzien.
Voor meer informatie zie ons cookiebeleid. Blijf je onze website gebruiken dan ga je akkoord met het plaatsen van cookies.

Feyenoord Business CLub
INLOG VOOR ONZE LEDEN
WILT U OOK LID WORDEN?
×