Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

Maatregelen coronavirus Feyenoord Soccer Schools

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen die wij nemen in het kader van de bestrijding van het coronavirus, volgens de richtlijnen van het RIVM. Bij een update van de Nederlandse overheid over de wijze waarop de maatregelen voor de komende periode zullen gelden, passen wij hier ons beleid op aan. Houd deze pagina dus goed in de gaten voor de laatste updates.

Laatste update: Woensdag 1 juli 2020

Klik hier voor een compleet overzicht van alle Feyenoord Soccer Camps die in de zomervakantie plaatsvinden.

De Feyenoord Soccer Camps die in de zomervakantie gepland staan, kunnen gewoon doorgaan. Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen die wij nemen.

Aanpassingen aan het programma

 • Bij de start van het Soccer Camp dienen deelnemers zich te melden bij de aanmeldbalie. Om lange rijvorming te voorkomen worden er twee rijen gecreëerd (in de buitenlucht).
 • Het welkomstwoord vindt plaats in de buitenlucht.
 • Zoals het er nu naar uitziet kan de lunch gewoon in de kantine plaatsvinden. Tijdens de lunch houden medewerkers van Feyenoord Soccer Schools 1,5 afstand tot de kinderen en zijn er geen ouders welkom in de kantine.
 • De afsluiting van het Soccer Camp vindt plaats in de buitenlucht.
 • Aan het einde van de trainingsdag worden de groepen één voor één naar de entree van het sportpark begeleid. Wij hopen op uw begrip dat dit proces enige tijd in beslag neemt.

Medewerkers Feyenoord Soccer Schools

 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools werken uiteraard niet bij ziekte/verkoudheid/koorts.
 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools geven geen handen/ high fives aan deelnemers en houden altijd 1,5 meter afstand, met uitzondering van een noodgeval, bijvoorbeeld bij een (ernstige) blessure.
 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools wassen hun handen vóór en na elke training met zeep.
 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools dragen beschermende handschoenen waar noodzakelijk (bijvoorbeeld bij een blessuregeval of voorbereiding van de training).
 • Trainers geven duidelijke instructies aan de deelnemers en leggen, voorafgaand aan de training, duidelijk uit wat de regels zijn.

Deelnemers

 • Bij ziekte/verkoudheid/koorts kunnen kinderen niet deelnemen aan het trainingsprogramma. Er wordt van ouders verwacht dat zij dit tijdig (schriftelijk per e-mail of telefonisch) melden bij Feyenoord Soccer Schools. Er wordt dan door Feyenoord Soccer Schools een alternatief Soccer Camp voorgesteld om deel te nemen.
 • Deelnemers komen zoveel als mogelijk omgekleed naar het sportcomplex, dus in sportkleding en voetbalschoenen aan. Deelnemers nemen een eigen rugzak/sporttas mee.
 • Er wordt geen gebruikgemaakt van gezamenlijke bidons. Deelnemers krijgen bij aanvang van het trainingsprogramma een eigen bidon uitgereikt. Deelnemers dienen direct hun naam op de bidon te schrijven en deze gedurende het gehele voetbalkamp bij zich te hebben.
 • Deelnemers wassen voor en na de lunch hun handen. Hier ziet het personeel van Feyenoord Soccer Schools op toe.
 • Bij het jongste trainingsgroepje verblijven er maximaal 8 kinderen per kleedkamer.
 • Er wordt getraind in groepen van maximaal 16 kinderen.
 • Het is niet toegestaan om te douchen op het sportcomplex. Deelnemers verlaten na afloop van het dagprogramma zo snel mogelijk het sportcomplex.

Ouders

 • Controleer of uw kind ziek is of last heeft van verkoudheid. Bij twijfel, blijf thuis en meld dit per e-mail of telefonisch bij Feyenoord Soccer Schools.
 • Wij vragen ouders hun kinderen alvast voor te bereiden op onze maatregelen en kinderen bewust te maken dat zij de regels respecteren en te allen tijde 1,5 meter afstand houden van onze trainers en begeleiders.
 • Geef uw kind eventueel tussendoortjes mee voor in de (korte) drinkpauzes.
 • Ouders zijn vanaf 1 juli welkom op de sportcomplexen waar Feyenoord Soccer Camps worden georganiseerd, mits er 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden. Om deze afstand te kunnen waarborgen, laten wij per kind maximaal 2 personen toe op het sportcomplex. Wij verzoeken u dringend zich te houden aan de anderhalve meter-regel en andere geldende (hygiëne-) regels op en het sportcomplex, alsmede op de parkeerplaats bij aankomst en bij het verlaten van het sportcomplex. Tijdens de lunchpauze voor de deelnemers is het als ouder niet mogelijk om in de kantine te verblijven. Uiteraard geldt ook voor personen die voornemens zijn bij het Soccer Camp te komen kijken: Bij klachten, blijf thuis!
 • Ouders mogen het kleedkamergebied niet betreden, met uitzondering voor ouders van kinderen uit het jongste trainingsgroepje bij de opstart van het voetbalkamp (omkleden) op dag 1.
 • Ouders kunnen het voetbalkamp ook volgen via de social media-kanalen van Feyenoord Soccer Schools, waar gedurende de dag diverse berichten worden geplaatst. Klik hier voor onze Facebook-pagina, ons Instagram-account bekijkt u hier.

Bij vragen over onze corona-maatregelen, neem contact met ons op. Meer informatie over Feyenoord Soccer Camps leest u hier.