Fanshop Tickets
Fanshop Tickets

Maatregelen coronavirus Feyenoord Soccer Schools

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen die wij nemen in het kader van de bestrijding van het coronavirus, volgens de richtlijnen van het RIVM. Bij een update van de Nederlandse overheid over de wijze waarop de maatregelen voor de komende periode zullen gelden, passen wij hier ons beleid op aan. Houd deze pagina dus goed in de gaten voor de laatste updates.

Laatste update: Dinsdag 19 mei 2020

Klik hier voor een compleet overzicht van alle Feyenoord Soccer Camps die in de zomervakantie plaatsvinden.

De Feyenoord Soccer Camps die in de zomervakantie gepland staan, kunnen gewoon doorgaan. Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen die wij nemen.

Aanpassingen aan het programma

 • Bij de start van het Soccer Camp dienen deelnemers zich te melden bij de aanmeldbalie. Om lange rijvorming te voorkomen zullen wij twee aanmeldbalies creëren (in de buitenlucht).
 • Het welkomstwoord vindt plaats op het veld of tribune (bij slecht weer), met voldoende ruimte tussen de trainingsgroepen.
 • Het kleedkamergebied is alleen open voor toiletbezoek en handen wassen.
 • Zoals het er nu naar uitziet kan er niet gezamenlijk worden geluncht in de kantine. In plaats daarvan maken wij gebruik van lunchpakketten, welke in de op de tribune of in de kleedkamer (mits geopend) zullen worden genuttigd, onder toezicht van een begeleider/trainer van Feyenoord Soccer Schools.
 • De afsluiting van het Soccer Camp vindt plaats op het veld of op de tribune (bij slecht weer), met voldoende afstand tussen de trainingsgroepen.
 • Aan het einde van de trainingsdag worden de groepen één voor één naar de entree van het sportpark begeleid. Wij hopen op uw begrip dat dit proces enige tijd in beslag neemt.


Medewerkers Feyenoord Soccer Schools

 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools werken niet bij ziekte/verkoudheid/koorts.
 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools geven geen handen/ high fives aan deelnemers en houden altijd 1,5 meter afstand, met uitzondering van een noodgeval, bijvoorbeeld bij een ernstige blessure.
 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools wassen hun handen vóór en na elke training met zeep.
 • Medewerkers van Feyenoord Soccer Schools dragen beschermende handschoenen waar noodzakelijk.
 • Trainers zorgen ervoor dat de trainingsgroepen onderling voldoende afstand tot elkaar houden.
 • Trainers geven duidelijke instructies aan de deelnemers en leggen, voorafgaand aan de training, duidelijk uit wat de regels zijn.


Deelnemers

 • Bij ziekte/verkoudheid/koorts kunnen kinderen niet deelnemen aan het trainingsprogramma. Er wordt van ouders verwacht dat zij dit tijdig (schriftelijk per e-mail of telefonisch) melden bij Feyenoord Soccer Schools. Er wordt dan door Feyenoord Soccer Schools een alternatief Soccer Camp voorgesteld om deel te nemen.
 • Deelnemers komen zoveel als mogelijk omgekleed naar het sportcomplex, dus in sportkleding en voetbalschoenen aan.Deelnemers nemen een eigen rugzak/sporttas mee.
 • Er wordt geen gebruikgemaakt van gezamenlijke bidons. Deelnemers krijgen bij aanvang van het trainingsprogramma een eigen bidon uitgereikt. Deelnemers dienen direct hun naam op de bidon te schrijven en deze gedurende het gehele voetbalkamp bij zich te hebben.
 • Deelnemers wassen voorafgaand en na iedere training hun handen met zeep.
 • In het geval de kleedkamers gebruikt mogen worden zitten deelnemers met maximaal 8 kinderen in een kleedkamer.
 • Er wordt getraind in groepen van maximaal 16 kinderen.
 • Het is niet toegestaan om te douchen op het sportcomplex. Deelnemers verlaten na afloop van het dagprogramma zo snel mogelijk het sportcomplex.
 • Zoals het er nu naar uitziet krijgen deelnemers in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar een aangepast trainingsprogramma, waarbij er continu 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden. Ook voor- en na de training dienen deelnemers in deze leeftijdscategorie 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Hiervoor wordt een speciaal vak ingericht op de tribune. Het verzoek aan alle deelnemers om zich alleen in het eigen vak te begeven. Wij hopen dat de regels verder worden versoepeld en er in de zomer geen aangepast trainingsprogramma voor deze oudere leeftijdscategorie gehanteerd hoeft te worden.


Ouders

 • Controleer of uw kind ziek is of last heeft van verkoudheid. Bij twijfel, blijf thuis en meld dit per e-mail of telefonisch bij Feyenoord Soccer Schools.
 • Wij vragen ouders hun kinderen alvast voor te bereiden op de onze aangepaste maatregelen en kinderen bewust te maken dat zij de regels respecteren en te allen tijde 1,5 meter afstand houden van onze trainers en begeleiders.
 • Geef uw kind tussendoortjes mee voor in de pauzes. Zoals het er nu naar uitziet is de kantine gesloten.
 • Het is niet mogelijk om als ouder het sportcomplex te betreden. Bij voorkeur blijft u zelf zoveel mogelijk in de auto. Ouders van 6-8 jarigen mogen het kind bij de toegangspoort afzetten en ophalen. Ouders van kinderen in de leeftijd van 9 jaar en ouder blijven zoveel als mogelijk in de auto. Wij doen een dringend verzoek op uw gezond verstand. Bij speciale gevallen verzoeken wij u om zich eerst bij ons te melden, waarna wij toestemming kunnen verlenen voor een uitzondering. Mocht u de auto verlaten denk dan aan het houden van voldoende afstand ten opzichte van andere ouders en deelnemers.
 • Ouders kunnen het voetbalkamp volgen via de social media-kanalen van Feyenoord Soccer Schools, waar gedurende de dag diverse berichten worden geplaatst. Klik hier voor onze Facebook-pagina, ons Instagram-account bekijkt u hier.

Bij vragen over onze corona-maatregelen, neem contact met ons op. Meer informatie over Feyenoord Soccer Camps leest u hier.